nieuws

Woonalliantie over kwaliteitsborging voor het bouwen

06-04-2016

bron: OmgevingsWeb

Uit de brief van minster Blok van 24 maart 2016 kan geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen dan toch op korte termijn bij de Kamer ingediend wordt. Er is in de markt, maar ook bij de overheden, veel onduidelijkheid over waarom dit proces zo lang duurt. Waar ligt dat aan? En wat vinden de diverse partijen en stakeholders hier nu van? Wat zijn hun standpunten en waarom zijn ze voor of juist tegen? Daarom heeft Omgevingsweb aan de belangrijkste stakeholders en partijen om hun mening gevraagd. Vandaag het standpunt van Woonalliantie:

Wij onderschrijven de wenselijkheid de bouwregelging te vernieuwen maar wijzen het wetsontwerp Kwaliteitsborging bouw als geheel af.

Bezwaren

  • De voorgestelde private kwaliteitsborging omvat te veel risico’s: is te veel gebaseerd op ongetoetst wensdenken en de aannames en verwachtingen zijn onvoldoende getoetst.
  • De verwachte baten zijn te beperkt en wegen onvoldoende op tegen de te verwachten lasten, in het bijzonder voor de (bouw)consumenten, bewoners en gebruikers.
  • Belangrijke nadelen van de private borging (o.a. agency-effecten, buitenlandse ervaringen) zijn genegeerd. Private toetsing wringt met de grondslagen van Omgevingswet en wet VTH.
  • De breed gesteunde verbeteringen: toetsing ‘as built’ en versterking positie bouwconsument, wegen niet op tegen de bezwaren. Ze worden misbruikt als losgeld om een onvoldoende gesteunde systeemwijziging door te drukken..
  • De forse uitbreiding van de categorie vergunning- en/of borgingvrij zonder compenserende maatregelen is als tegenovergestelde van kwaliteitsborging onaanvaardbaar.

Er zijn bovendien goede alternatieven.

Alternatieven

  • De versterking van de positie van de (bouw)consument kan zonder moeite en tijdsverlies een afzonderlijk wetstraject krijgen.
  • De verschuiving naar ‘as built’ kan ook binnen de in ontwikkeling zijnde publieke structuur - Omgevingswet, RUD’s - worden ingepast.
  • Ook voor vormen van publiek/private toetsing en borging zijn geschiktere alternatieven (o.a. ETO’s - erkende technische oplossingen, gegarandeerde kwaliteitsverklaringen, geborgde garanties enz.).
  • Voor de ‘kleine klus’ blijft onze alternatieve digitale aan het OLO (en/of Blitts) gekoppelde combinatie van voorlichtings- en toetsingsinstrument een betere optie.

Download hier de managementsamenvatting

In de Woonalliantie werken de Nederlandse Woonbond, VACpunt Wonen en Ieder(in) samen om de positie van de consument in de bouwregelgeving te versterken.

Ieder(in) is de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking.

De Nederlandse Woonbond is de stem van hurend Nederland.

VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving.

Lees meer over dit wetsvoorstel en de standpunten van de diverse belangengroepen in het dossier Private Kwaliteitsborging

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

Deze 10-daagse opleiding brengt u de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger.

→ Lees meer

Cursus BWT 4.0

Deze 2-daagse cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol in het geheel.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in