Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Woningonttrekking: waar hebben we het dan over?

"In veel gemeenten is het verboden om zonder benodigde vergunning een woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken. Onttrekking is dan het gebruik van een woning voor een andere functie, zoals kamerverhuur. Bij de vraag of een woning aan de woningvoorraad wordt onttrokken, moet allereerst vaststaan wat een woonruimte is. Als er geen sprake van een woonruimte is, kan die immers ook niet aan de voorraad onttrokken worden."

10 april 2019

Nieuws

Woonruimte

Een woonruimte is een besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan uitsluitend sprake zijn van een ruimte die bestemd is voor bewoning, als die ruimte op enig moment is bestemd voor permanente bewoning. Of dat het geval is moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve maatstaven, waarbij het feitelijk gebruik niet doorslaggevend is. Zie daarvoor bijvoorbeeld

deze uitspraak

.

Wanneer is iets een woonruimte?

Of er sprake is van ruimte die bestemd is voor permanente bewoning hangt af van verschillende factoren, maar niet (per definitie) van het feitelijke gebruik van het pand. De maatstaven die in de rechtspraak gebruikt worden verschillen per uitspraak. Enkele voorbeelden die terugkomen in de rechtspraak zijn:

  • Hoe de ruimte staat ingeschreven in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);

  • Of er wel eens mensen als bewoners van het pand stonden ingeschreven in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP), en zo ja, hoe lang dat geleden was, en;

  • Waarvoor het pand voorheen werd gebruikt en of dit in overeenstemming met het bestemmingsplan is.

Wat opvalt is dat in verschillende uitspraken ook hetgeen de eigenaar verklaard heeft over het gebruik van een pand als doorslaggevend is aangenomen. In die uitspraken had de eigenaar op enig moment verklaard dat het pand een woning was, en heeft de Afdeling dit daardoor direct als waarheid aangenomen. Om het aan te merken als woonruimte moet daarna ook voldaan worden aan de eis dat een pand geschikt is voor bewoning, en dat het bewoond wordt door één huishouden. Daarop zal verder worden ingegaan in een latere blog.

Conclusie

Als er een geschil ontstaat over de vraag of een woonruimte aan de woningvoorraad onttrokken wordt, is ook van belang om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een woonruimte in de zin van de Huisvestingswet 2014. Als daarvan geen sprake is, kan immers nooit sprake zijn van woningonttrekking. Of sprake is van woonruimte zal per geval moeten worden bekeken.

Artikel delen