Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijziging Gelders Plussenbeleid

In eerdere blogs hielden Paul Bodden en ik u al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de Gelderse Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is.

21 april 2017

Provinciale Staten hebben op

1 maart 2017

de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie vastgesteld. Op

22 maart 2017

zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid in werking getreden. Voor een meer inhoudelijke uiteenzetting van dit beleid verwijs ik u naar eerdere blogs van mijn collega Paul Bodden van

3 augustus 2016

en

3 februari 2017

.

Wijziging Gelders Plussenbeleid: gemengde bedrijven

Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten een aanvullende wijziging op het Gelders Plussenbeleid vastgesteld. Met deze aanvulling is beoogd te verduidelijken dat het Gelders Plussenbeleid niet van toepassing is op de uitbreiding van de grondgebonden veehouderijtak van een gemengd bedrijf. Bij een gemengd bedrijf kan dus een onderscheid worden gemaakt tussen de uitbreiding van de grondgebonden tak en de uitbreiding van de niet-grondgebonden tak.

Integrale teksten beschikbaar

Inmiddels zijn de geconsolideerde versies van de Omgevingsverordening en -visie, waarin de actualisatie (inclusief de wijziging voor gemengde bedrijven) is verwerkt, digitaal beschikbaar. De gewijzigde Omgevingsverordening vindt u

hier

en de gewijzigde Omgevingsvisie

hier

(klik op de linkjes om de pagina's te openen).

Neemt u voor meer informatie gerust

contact

met mij op.

Artikel delen