Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Weinig onvrede over AZC's, veel onvrede over de overheid

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben van 2016 tot 2019 meningen over asielzoekers onderzocht in een representatieve steekproef van meer dan 1.200 Nederlanders, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Rijksuniversiteit Groningen 3 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daarnaast onderzochten zij incidenten en problemen rond drie asielzoekerscentra. In één stad werd ook een deur-aan-deur onderzoek gedaan om overlast van het AZC en haar bewoners te onderzoeken.

Het onderzoek wijst uit dat opvang van asielzoekers een minder groot maatschappelijk probleem is dan men vaak denkt. Rond AZC’s zijn doorgaans weinig grote problemen. Als er incidenten zijn dan lijkt het daarbij om ‘veiligelanders’ te gaan. Buurtbewoners zijn doorgaans positief over het AZC. Ook zijn Nederlanders opvallend hulpvaardig jegens asielzoekers en wil men hen goed opvangen.

Hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes: “Dat wil niet zeggen dat de meningen van Nederlanders over asielzoekers altijd positief zijn. Hun komst voedt zorgen over huisvesting en over de Nederlandse identiteit. Die zorgen nemen geleidelijk iets toe. Maar tegelijk zijn gevoelens over de mensen zelf veel positiever. Er is veel empathie met deze groep.”

Geweld tegen de overheid

In het onderzoek valt verder op hoe negatief een minderheid van de Nederlanders is over de overheid. Zo’n 25% steunt zelfs geweld tegen de eigen overheid en dat is vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid zorgelijk. Deze groep is óók negatief over migratiebeleid en over asielzoekers. Een deel van hun verzet tegen migratie hangt vooral samen met hun onvrede over de overheid en minder met asielkwesties en met asielzoekers.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het representatieve panel werd tijdens de onderzoeksperiode vier keer bevraagd. Tijdens de eerste meting beantwoordden 2.601 respondenten de vragen. Tijdens de laatste meting was de respons 1.239. In aanvulling werden 80 mensen telefonisch geïnterviewd. Ook werden drie casestudies uitgevoerd van AZC's op locaties waarvan bekend was dat er incidenten hadden plaatsgevonden. Tenslotte werd in 1 gemeente een deur-aan-deur enquête verspreid die werd ingevuld door 160 respondenten.

Lees hier het volledige rapport

Artikel delen