Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Watersector steekt handen uit de mouwen

Een simulatiespel, theevisites, doorgaan met botsproeven, een routeplanner, een online netwerk, gestructureerde informatie, aan de slag met elkaar in pilots. Dat zijn een aantal wensen uit de watersector voor de implementatie van de Omgevingswet. Centrale vraag tijdens de Startbijeenkomst Water was: Hoe krijgen we zicht op onze rol en die van anderen en hoe krijgen we werken met de wet in de vingers?

Rijksoverheid 22 januari 2016

Nieuws & Achtergrond

Een zaal vol vertegenwoordigers van watergerelateerde organisaties besprak met elkaar en met teamleden van het programma hoe de implementatie voor hen vorm kan krijgen. Het programma werkt vraaggericht en wil oplossingen en instrumenten samen met de gebruikers van de wet bedenken en inzetten.

Theevisite

De Omgevingswet leeft nog niet echt bij de watersector. Maar deelnemers aan de startbijeenkomst zijn zeer bereid de handen uit de mouwen te steken om te zorgen dat dat wel gaat gebeuren! Ze willen graag zorgen dat informatie bij hun bedrijf en achterban komt. Zij geven ook aan betrokken te willen zijn bij pilots en deze ook zelf te willen organiseren met hulp van het programma. Verzoek was ook: bezoek de sectoren waar ze zijn. Er worden diverse bijeenkomsten in het land door de watersector georganiseerd waarbij ze graag iemand van het programma uitnodigen. Van de Dag van de Omgevingswet, tot op de thee bij bestaande overleggen.

Praktijkvoorbeeld

Een aantal partijen participeert al in pilots. Goed voorbeeld van een concreet project is gedaan bij het Waterschap Gooi- en Vechtstreek waar de vraag centraal stond: hoe borg je de belangen van de omgeving bij het ontwikkelen van een project? De Omgevingswet wil immers dat overheid en samenleving nog veel nauwer gaan samenwerken. Door het volgen van een stappenplan dat is ontwikkeld door bureau Tertium kon het waterschap met bewoners en belangenorganisaties concrete afspraken maken over verbetering van een dijk. Tegelijk konden daarbij ook wensen van de omgeving goed ingevuld worden.

Download:

Presentatie Omgevingscontract

Gerelateerde info:

Artikel delen