nieuws

Waterschappen blij met nationale omgevingsvisie

25-06-2019

bron: Unie van Waterschappen

Op 20 juni presenteert de minister van Binnenlandse Zaken het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De waterschappen zijn blij met de centrale plaats die water hierin inneemt.

In de NOVI staan de grote opgaven voor Nederland zoveel mogelijk in samenhang beschreven: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s, en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Met collega-overheden aan de slag

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is tevreden over de ontwerp-visie: “De waterschappen zijn blij met de centrale plaats die water als ordenend principe inneemt in de NOVI, zoals met het afwegingsprincipe ‘afwentelen voorkomen’. Maar de NOVI is een nationale visie, die het rijk bindt. Waterveiligheid en klimaatadaptatie moeten nu geborgd worden in de regionale gebiedsagenda’s. Daarvoor gaan we met de collega-overheden aan de slag.”

Met de NOVI presenteert het Rijk sinds lange tijd weer een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving en geeft op deze wijze richting aan de toekomst van Nederland. De koepelorganisaties, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen, zijn daar blij mee en herkennen de genoemde opgaven, de analyse en de ambities van het rijk.

De decentrale overheden staan aan de lat voor de uitvoering van de NOVI en zijn daarom ook betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Het is duidelijk dat Nederland te klein is om opgaven sectoraal, naast elkaar, of als enkele overheidslaag op te pakken.

Het werken als 1 overheid is echter een grote uitdaging en zal in de uitvoering veel aandacht vragen. Het vergt onder andere verregaande ontschotting van beleid en van financiële middelen. En ook om het effectief en efficiënt inzetten van de bevoegdheden, rollen en instrumenten van de verschillende overheden zoals de Omgevingswet het bedoeld heeft. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan de versnelling van de transities waar Nederland voor staat. En bouwen aan een samenleving waar ‘quality of life’ de aanjager is van de toekomst.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Werken met de omgevingsvisie: visievorming onder de Omgevingswet

→ Lees meer

Cursus Werken met de Omgevingsvisie

Deze praktische 1-daagse cursus gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in