Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Wat is nieuw in het nieuwe Bouwbesluit 2012?

Bouwend Nederland heeft in twee memo's beknopt weergegeven wat de voornaamste wijzigingen zijn die een concreet effect hebben of kunnen hebben op de nieuwbouw en renovatie van grondgebonden woningen.

BouwendNederland 6 februari 2012

Nieuws

Bouwend Nederland

heeft in twee memo's beknopt weergegeven wat de voornaamste wijzigingen zijn die een concreet effect hebben of kunnen hebben op de nieuwbouw en renovatie van grondgebonden woningen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  • Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming, zoals woningen, wordt gemakkelijker. Hiermee komt de ontheffing door de gemeente te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk.

  • De eisen voor een buitenberging en een buitenruimte bij nieuwbouw van woningen keren na een afwezigheid sinds 2003 weer terug in het Bouwbesluit.

  • De afdeling Milieu is nieuw, waarmee duurzaam bouwen een plaats in het Bouwbesluit heeft gekregen. Er is daartoe een functionele eis opgenomen voor nieuw te bouwen woningen en kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van ten minste 100 m2. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze bouwwerken moet een berekening worden ingeleverd van de materiaalgebonden milieueffecten.

  • Het gebruiksbesluit en de bouwverordening zijn verder geïntegreerd in het Bouwbesluit.

Een overzicht van alle downloads over het nieuwe Bouwbesluit is hier te vinden.

Artikel delen