nieuws

VNG-rapport ‘Drempel milieueffectrapportage (mer): Gemeentelijke plannen en programma’s’

28-06-2017

bron: Rijksoverheid

De VNG heeft het rapport ‘Drempel milieueffectrapportage (MER): Gemeentelijke plannen en programma’s’ gepubliceerd. Het rapport gaat over de drempel voor een milieueffectrapportage (mer) onder de Omgevingswet. Ook staat in het rapport hoe de gemeenteraad kan motiveren hoe bij specifieke gemeentelijke plannen en programma’s is beslist over die drempel.

Een mer is een onderzoek naar de milieugevolgen van een bepaalde activiteit. Onder milieugevolgen vallen ook gevolgen voor natuur en water en bijvoorbeeld gezondheid en cultureel erfgoed. Deze ruimere definitie van de term milieu past goed in de Omgevingswet en regelgeving, waarin de fysieke leefomgeving het uitgangspunt is.

De uitkomsten van de mer worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). Zij dienen als basis voor het besluit over het plan, programma of vergunning waarvan de activiteit deel uitmaakt.Voor sommige activiteiten is een mer verplicht. Zo niet, dan oordeelt het bevoegd gezag zelf of een project-mer (voor een project) of een plan-mer (voor een plan of programma) wordt uitgevoerd en een MER opgesteld. De motivatie voor dit besluit wordt eveneens toegelicht in het VNG-rapport.

Download:

Drempel milieueffectrapportage (MER): Gemeentelijke plannen en programma ’s

VNG-rapport gaat over drempel voor een milieueffectrapportage (MER) onder de Omgevingswet. Dit document behandelt alleen wat onder de nieuwe wet- en regelgeving de drempel is om een plan-mer of plan-mer-beoordeling te moeten maken en hoe de gemeenteraad kan motiveren hoe in een specifiek geval beslist is over die drempel. Daarbij wordt gefocust op gemeentelijke plannen en programma’s.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Cursus Milieu-effectrapportage 2.0

Een 2-daagse cursus met kort de basis van m.e.r., de juridische aspecten en de m.e.r.-beoordeling in de praktijk.

→ Lees meer

M.e.r. en ruimte

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in