Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

VNG op hoofdlijnen positief over gewijzigd voorstel Woo

De VNG ziet positieve veranderingen in het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). De indieners hebben in de wijzigingswet rekening gehouden met de belangrijkste kritiekpunten van gemeenten over de uitvoerbaarheid en de kosten.

VNG 3 januari 2019

De VNG is daarom op hoofdlijnen positief over het aangepaste voorstel zoals dat gisteren is ingediend bij de Tweede Kamer (zie onderaan dit bericht).

Verbeteringen

De VNG heeft eerder laten weten het eens te zijn met het uitgangspunt van de Woo: het bevorderen van de actieve openbaarheid van overheidsinformatie. Over de uitvoerbaarheid en de kosten waren echter zorgen. Die zorgen zijn nu voor een aanzienlijk deel weggenomen. Belangrijke verbeteringen voor de gemeentelijke praktijk zijn onder andere het vervallen van de verplichting om een online informatieregister in te richten (registerplicht) en het faseren van de verplichte actieve openbaarmaking van documenten.

Kosten

Uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) van het wetsvoorstel blijkt dat de kosten in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel sterk zijn gereduceerd. Het VNG-bestuur is daarom positief over het wetsvoorstel, maar stelt wel als voorwaarde dat het Rijk op basis van artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet gemeenten compenseert voor de uitvoeringskosten. De VNG gaat hierover het overleg met de minister aan.

Overleg

Het kabinet had aangegeven te streven naar een doorstart van de Woo. De initiatiefnemers van de Woo, het ministerie van BZK, de VNG, het IPO en de UvW voerden de afgelopen maanden overleg over mogelijke verbeteringen in het wetsvoorstel. De VNG is in de overleggen opgetrokken met het IPO en de UvW.

Ledenbrief

De VNG heeft een ledenbrief in voorbereiding waarin we in detail ingaan op de voorgestelde wijzigingen van de Woo.

Artikel delen