Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen

"“In het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht van oktober 2014, nr. 6, is het artikel “Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen” verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Tonnaer Adviseurs. Deze publicatie heeft betrekking op het volgende. Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. In 2008 is in de voorganger van dit tijdschrift, Journaal Bestuursrecht, een artikel in twee delen verschenen over dit onderwerp."

18 november 2014

Nieuws & Achtergrond

Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen

In het Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht van oktober 2014, nr. 6, is het artikel Vijf jaar Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen verschenen van mr. Yuval Schönfeld van Tonnaer Adviseurs. Deze publicatie heeft betrekking op het volgende. Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en direct beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. In 2008 is in de voorganger van dit tijdschrift, Journaal Bestuursrecht, een artikel in twee delen verschenen over dit onderwerp. Aangezien vijf jaren zijn verstreken sinds de inwerkingtreding van deze wet is het een mooi moment om de balans op te maken. De wet houdt de gemoederen immers flink bezig. Geregeld komen verhalen in de media over misbruik dat van de wettelijke regeling wordt gemaakt om dwangsommen te kunnen incasseren. Onlangs heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zal worden aangepast in die zin dat Wob-verzoeken worden uitgezonderd van het bereik van de Wet dwangsom. Met deze wetswijziging wil de minister het misbruik van de dwangsomregeling bestrijden. In deze bijdrage zal op deze aanstaande wetswijziging worden ingegaan en wordt verder onderzocht hoe de Wet dwangsom en direct beroep in de jurisprudentie wordt toegepast.

De bron van het artikel is de Sdu, Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht

Download dit artikel via de website van Tonnaer

Gerelateerde info:

Artikel delen