Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Vervolg op “Binnenkort een mantelzorgwoning in je tuin?”

Halverwege vorig jaar schreef ik over de nieuwe mogelijkheid om een mantelzorgwoning te bouwen in je tuin. Onder voorwaarden is dit vergunningvrij mogelijk.

5 februari 2015

Zie mijn blogartikel

binnenkort een mantelzorgwoning in uw tuin

.

Deze voorwaarden voor vergunningvrij bouwen zijn wel beperkend. Zodra er al bijgebouwen aanwezig zijn, bestaat vaak niet meer de ruimte om een mantelzorgwoning van redelijke omvang te bouwen, omdat dan de toegestane omvang van oppervlakte van alle bijgebouwen bij elkaar wordt overschreden.

In het definitieve Besluit omgevingsrecht is een regeling toegevoegd die het in bepaalde gevallen mogelijk maakt om een mantelzorgwoning te plaatsen, ook als niet voldaan wordt aan de voorschriften voor het maximale oppervlak aan bijgebouwen. In artikel 7 lid 2 bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat het voorschrift over de maximale oppervlakte niet geldt als voldaan is aan de volgende eisen:

a. De mantelzorgwoning bestaat uit een unit die in zijn geheel of in delen verplaatsbaar is.

b. De oppervlakte van de woning is niet meer dan 100 m2.

c. Dit geldt alleen buiten de bebouwde kom.

Deze toevoeging aan het Besluit omgevingsrecht biedt nieuwe mogelijkheden voor woningen buiten de bebouwde kom. Voor gemeenten is het gunstig dat een verplaatsbare unit nadat het gebruik als mantelzorgwoning weer is opgehouden, gemakkelijker te verwijderen is. Er zijn aanbieders van mantelzorgwoningen die hierop inspelen. Zij bieden bijvoorbeeld aan om ook zorg te dragen voor verkoop van de mantelzorgunit nadat het niet meer nodig is.

Aan de andere eisen van artikel 2 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht moet nog wel worden voldaan. Als hier niet aan kan worden voldaan, moet een vergunning worden aangevraagd. In dat geval moet aan de eisen van het bestemmingsplan voor bijgebouwen worden voldaan. Een mantelzorgwoning past vrijwel nooit in het bestemmingsplan. In dat geval kun je nagaan of de kruimelgevallen regeling van artikel 4 het nog mogelijk maakt om een bouwvergunning te verlenen binnen de korte procedure.

Artikel delen