Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verschillende publicaties over de Invoeringswet Omgevingswet en nieuwe vergunningplicht bouwen

Download hier de volgende infographics en informatiebladen wat de Invoeringswet inhoudt en hoe de nieuwe opzet voor de vergunningplicht voor bouwactiviteiten eruitziet.

6 januari 2017

Verschillende publicaties over de Invoeringswet Omgevingswet en nieuwe vergunningplicht bouwen

E-book Invoeringswet
Aan dit uitbreidbare e-book over de Invoeringswet van de Omgevingswet worden de komende tijd thematische hoofdstukken toegevoegd. Het meest recente hoofdstuk staat daarbij vooraan.
Download hier het E-book

Infographic Vergunning voor bouwen wordt opgesplitst
Op rijksniveau wordt de vergunningplicht voor bouwen geregeld in het Besluit bouwactiviteiten leefomgeving, waarin ook de technische bouwregels staan. Gemeentelijke regels voor bouwwerken staan in het omgevingsplan, en daarin staat ook of een vergunning nodig is. Met de Invoeringswet komt deze verandering in de Omgevingswet te staan.
Download hier de infographic.

Infographic over de Invoeringswet
De Invoeringswet regelt het overgangsrecht en wijzigt een aantal bestaande wetten. Verder vult de Invoeringswet de Omgevingswet aan met een aantal onderwerpen.
Download hier de infographic.

Informatieblad Schaderegeling
Wat houdt de nieuwe regeling op het gebied van schade in?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet en vormt een belangrijk onderdeel van de Invoeringswet.
Download hier het informatieblad

Informatieblad Omzetting wet VTH
Wat betekent de stelselherziening van het omgevingsrecht voor de Wet VTH?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Knip voor bouwactiviteiten
Wat betekent het opsplitsen de knip van de vergunningplicht voor een bouwactiviteit?
Download hier het informatieblad

Informatieblad Digitaal Stelsel Omgevingswet
Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet en waar is het op gericht?
Download hier het informatieblad

Artikel delen