Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Verminderde privacy als kansrijk bezwaar tegen vergunning

In bezwaarprocedures tegen de verlening van een bouwvergunning wordt vaak aangevoerd dat het bouwwerk zorgt voor een inbreuk op iemands privacy. Als u door een vergunning van de buren verminderde privacy hebt, is dat uiteraard erg vervelend. Toch heeft het niet altijd zin om dit argument aan te voeren. Dat hangt af van de vergunning die verleend is.

19 september 2018

Nieuws & Achtergrond

<iframe width="650" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/9B3MDbCC_-8"></iframe>

Vergunning

Als een gemeente een vergunningaanvraag binnenkrijgt, zal zij allereerst toetsen of het aangevraagde bouwwerk binnen het bestemmingsplan past. Als dit het geval is zal de vergunning altijd op grond van het bestemmingsplan verleend worden. Pas als het niet binnen het bestemmingsplan past, gaat de gemeente kijken wat andere mogelijkheden zijn. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken of er een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid bestaat, of dat een vergunning verleend kan worden met behulp van de kruimelregeling.

Bezwaar

Als vervolgens bezwaar wordt gemaakt tegen de verleende vergunning, is wederom van belang hoe de vergunning verleend is. Een gemeente is namelijk verplicht om een vergunning te verlenen als het voldoet aan de volgende vier eisen:

  • Het plan past binnen het bestemmingsplan;

  • Het plan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit;

  • Het plan voldoet aan de eisen uit de bouwverordening, en;

  • Het plan is niet in strijd met de welstandseisen.

Een vermindering van uw privacy valt onder het zogeheten burenrecht. Dit is een civielrechtelijke kwestie, en wordt dus niet meegewogen als een bouwplan binnen het bestemmingsplan past. Bij een vergunning die op grond van het bestemmingsplan verleend is, heeft het dan ook geen zin om dit als bezwaar aan te voeren. In dat geval heeft het de meeste kans om te betwisten dat aan de vier voorwaarden voor een vergunning is voldaan.

Wanneer heeft het wel zin?

Als gebruik wordt gemaakt van een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmingsplan of van de kruimelregeling, moet een bouwplan ingrijpender getoetst worden. In dat geval is het ook van belang dat rekening gehouden wordt met andere eisen, zoals de eis voor privacy uit het burenrecht. Als niet aan de afstandseisen uit het burenrecht wordt voldaan, is sprake van een zogenaamde evidente privaatrechtelijke belemmering. De gemeente zal in dat geval het bezwaar gegrond moeten verklaren.

Conclusie

Let in bezwaar dus goed op waartegen u bezwaar maakt. Aan sommige gronden zal in bezwaar geen gewicht worden toegekend, zelfs als door het verlenen van de vergunning uw privacy sterk wordt verminderd. Dat is afhankelijk van de grondslag waarop de vergunning is verleend. In sommige gevallen kunt u dan beter naar de civiele rechter stappen voor uw gelijk.

Artikel delen