Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Verkenning versterking IJsselmeerdijk tot robuuste en duurzame dijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om de verkenningsfase uit te voeren voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Dit is het grootste investeringsproject van het waterschap voor de komende jaren. De verkenning wordt aangegrepen om samen met Royal HaskoningDHV de duurzaamheids- en innovatiekansen bij de geplande dijkversterking te identificeren.

17 december 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Duurzame dijkversterking

De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidseisen. Bij een zware storm zijn de waterstanden en golven te hoog voor de dijk die de diepe Flevopolder beschermt. Het waterschap wil de noodzakelijke dijkversterking graag duurzaam aanpakken. In deze verkenningsfase is het doel van het waterschap en Royal HaskoningDHV om breed met alle betrokken partijen te verkennen welke innovatieve mogelijkheden en kansen voor verduurzaming zinvol te koppelen zijn aan de dijkversterking. Speerpunten daarin zijn biodiversiteit, circulariteit, participatie, CO₂ neutraal en innovatie.

Royal HaskoningDHV’s projectmanager Odelinde Nieuwenhuis: “We kijken er met ons team enorm naar uit om samen met het waterschap te zoeken naar kansen en mogelijkheden voor duurzaamheid en innovaties in de benodigde dijkversterking van de IJsselmeerdijk. Het waterschap heeft een duidelijke ambitie met het dijkversterkingsproject de meerwaarde voor het gebied te vergroten en daar dragen wij heel graag aan bij!”

Innovatieve ontwerpen met ecologische meerwaarde

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de interactie van de dijk met het IJsselmeergebied en achterland vanuit ecologisch oogpunt, toepassingsmogelijkheden voor zonnepanelen en technische optimalisaties om de golven af te remmen. Zo zijn mogelijk kosten te besparen of is duurzame meerwaarde te realiseren. Royal HaskoningDHV wordt bij het opstellen van het technisch dijkontwerp bijgestaan door HKV. Het einddoel van deze verkenningsfase is om in de eerste helft van 2022 een Voorkeursalternatief bestuurlijk vast te stellen.

Betrokkenheid van Royal HaskoningDHV bij deze verkenning staat niet op zichzelf. Onder andere voor de verkenningsfase van Lauwersmeerdijk Vierhuizergat ontwierp Royal HaskoningDHV een ecologisch aantrekkelijke dijkbekleding. Ook blijkt uit een eerdere studie die Royal HaskoningDHV heeft uitgevoerd voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) dat een energiedijk op jaarbasis per kilometer dijk 430 huishouden van elektriciteit kan voorzien.

De versterking van de IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat waarin samengewerkt wordt aan dijkversterking om overstromingen te voorkomen. Bij een groot deel van de projecten in dit programma is Royal HaskoningDHV betrokken.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.