Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen

Het is alweer enige tijd gelegen dat wij hebben geschreven over de mantelzorgwoning. Toch worden er door u nog steeds veel vragen gesteld over de regels hiervoor. In de komende periode zullen wij een serie blogs over dit onderwerp schrijven. In deze blog zullen wij nader ingaan op de mogelijkheden om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren.

18 september 2015

Nieuws & Achtergrond

Wat zijn de vereisten?

Hoe groot mag mijn mantelzorgwoning worden en kan ik ook een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom bouwen? Er zijn drie mogelijkheden te onderscheiden om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren. Het gaat om het vergunningvrij bouwen van een nieuwe woning, het ombouwen van een bestaand gebouw naar een mantelzorgwoning, of het plaatsen van een mobiele unit.

Vergunningvrij nieuwe woning bouwen

Als u overweegt om een nieuwe woning te (laten) bouwen, dient u met een aantal zaken rekening te houden. Zo is het vergunningvrij bouwen van een nieuwe woning alleen mogelijk als deze voldoet aan de algemene regels voor vergunningvrij bouwen. Als u een gebouw mag bouwen waarbij aan de regels voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan, mag dat gebouw ook gebruikt worden voor huisvesting in verband met mantelzorg en dus ook ingericht worden als woning.

Verder dient er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • De mantelzorgwoning mag alleen bij een bestaande woning worden gebouwd. De bestaande woning wordt dan gezien als hoofdgebouw en de mantelzorgwoning als bijbehorend bouwwerk.

  • Daarnaast geldt voor ieder bouwwerk een maximale oppervlakte, afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied en de al aanwezige bijgebouwen.

Voor meer informatie over de regels voor vergunningvrij bouwen kunt u het gratis E-book

Vergunningvrij bouwen

bestellen op onze website

BestemmingsPlanBezwaar.nl

.

Een bestaand bouwwerk ombouwen/uitbreiden tot mantelzorgwoning

Daarnaast is het mogelijk om een bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning. U kunt daarbij denken aan de mogelijkheid om een bestaand bijgebouw, bijvoorbeeld een dubbele garage, geschikt te maken voor bewoning. Dit mag in het algemeen vergunningvrij zo lang u binnen de grenzen van het bouwwerk blijft. U mag het bestaande bouwwerk ook uitbreiden door middel van aanbouwen. Hiervoor gelden de vereisten van vergunningvrij bouwen. Hierover hebben wij meer geschreven in ons E-book Vergunningvrij bouwen.

U kunt ook de woning zelf uitbreiden met een aanbouw om daarin bewoning mogelijk te maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het plaatsen van een natte cel aan een woning, of uitbouw met een serre die als woonkamer kan worden gebruikt. Onder voorwaarden kan een aanbouw vergunningvrij worden uitgevoerd. Zie ook hierover schrijven wij meer in ons E-book.

Een mobiele mantelzorgwoning in het buitengebied bouwen

De laatste mogelijkheid is het vergunningvrij plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning. Dit is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom. Een mobiele mantelzorgwoning is een verplaatsbare unit, een stacaravan of soortgelijke voorziening. De woning mag maximaal 100 m² groot zijn. Bij deze vorm van mantelzorgwoningen geldt het vereiste met betrekking tot de maximale oppervlakte waarop je bij het hoofdgebouw mag bouwen niet. Dit betekent dat je vergunningvrij een mobiele mantelzorgwoning in het buitengebied kunt plaatsen, ook als je de limiet van de maximale oppervlakte waarop je mag bijbouwen al hebt bereikt. Meer over de mobiele mantelzorgwoning hebben wij in

deze blog

geschreven.

Wij hopen dat hiermee duidelijk is geworden of een mantelzorgwoning op uw perceel kan worden gerealiseerd. Mocht het nog niet duidelijk zijn, dan kunnen wij u helpen.

Artikel delen