Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk

Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Deze brochure geeft informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen.

Rijksoverheid 1 juli 2018

Voorwaarden vergunningvrij bouwen

Wat is een bijbehorend bouwwerk?

Het begrip ‘bijbehorend bouwwerk’ is een verzamelterm voor een uitbreiding van een hoofdgebouw, zoals een aan- of uitbouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw. Ook een bijgebouw, overkapping of ander bouwwerk met een dak waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw is een bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk kan alleen worden gebouwd op het erf dat hoort bij het hoofdgebouw. Het erf is de grond bij het hoofdgebouw die volgens het bestemmingsplan mag zijn ingericht voor het gebruik van het hoofdgebouw.

Wanneer vergunningvrij bouwen?

Of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij bij een hoofdgebouw is toegestaan, hangt af van verschillende dingen. Eerst moet duidelijk zijn op welk gedeelte van het erf vergunningvrij mag worden gebouwd. Met de omvang van dat erfgedeelte is te berekenen hoeveel daarop mag worden gebouwd. Daarbij is de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw van belang, maar ook de omvang van de bebouwing die er later is bijgekomen. Ook de hoogte en het gebruik van het bijbehorend bouwwerk is gebonden aan regels. U kunt in stappen bepalen waar en hoeveel bebouwing is toegestaan.

Bekijk hier de publicatie ‘Vergunningvrij bouwen: Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk?

Artikel delen