Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

VEH: snelle doorbraak stikstof impasse noodzakelijk

"De woningnood is hoog in ons land, maar door een uitspraak van de bestuursrechter liggen veel woningbouwprojecten stil. De rechter oordeelde dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van stikstofuitstoot voor de natuur."

18 oktober 2019

Voor de woningbouw moet er een oplossing komen die er, met inachtneming van randvoorwaarden voor natuurbescherming, voor zorgt dat er voldoende woningen worden bijgebouwd. Het woningtekort loopt nu alleen maar verder op. Een doorbraak in de huidige impasse is daarom hoogst noodzakelijk.

Wij hebben daarom een oproep gedaan aan het Kabinet. Wij vragen een robuuste oplossing die niet direct sneuvelt als daartegen een juridische procedure wordt aangespannen.

Wij vragen ook aandacht voor de problematiek rondom PFAS, een verzamelnaam voor moeilijk afbreekbare chemische stoffen in de bodem. Ook die bodemproblemen dreigen grote nadelige gevolgen te hebben voor de woningbouwproductie.

Artikel delen