Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Van Normen naar Waarden – Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Vakgroep Milieu en Gezondheid heeft ‘Van normen naar waarden, kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ opgesteld. De aanleiding hiervoor is dat in de Omgevingswet minder normen worden opgenomen en er meer afwegingsruimte komt voor het (lokaal) bestuur.

GGD GHOR Nederland 20 juli 2017

Nieuws

Voor een goede publieke gezondheid is het van belang dat in dit proces van integrale belangenafweging, duidelijk is wat een gezonde leefomgeving inhoudt. In een periode waarin de Omgevingswet zelf nog niet volledig is vastgesteld, en alle betrokkenen volop leren over de implicaties van de wet, is gekozen voor een levend document. Dat betekent dat het doorlopend kan worden aangevuld en verbeterd, ook door u!

Gezondheid effectief beschermen

De kernwaarden richten zich op ruimtelijke keuzes waarmee de volksgezondheid het meest effectief kan worden beschermd en bevorderd. Hierbij gaat het over keuzes in de woonomgeving, bij mobiliteit en bij gebouwen, zoals woningen en scholen.

De kernwaarden, onderbouwing en voorbeeldmaatregelen dienen als inbreng voor de vele processen die bij de implementatie van de Omgevingswet op de verschillende beleidsniveaus (gaan) lopen. Ook zijn ze bruikbaar bij het uitwerken van ander beleid met betrekking tot de leefomgeving en/of gezondheid.

Bijdragen aan gezonde fysieke leefomgeving

Deze kernwaarden zijn opgesteld door de Vakgroep Milieu en Gezondheid van GGD GHOR Nederland, in samenwerking met het RIVM en vele GGD-collegas.

Het doel van het document, is dat de kernwaarden bijdragen aan het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Het biedt handvatten aan eenieder die betrokken is, en wordt, bij de inrichting van de leefomgeving en een warm hart heeft voor gezondheid en veiligheid.

Reageren

Van normen naar waarden is een zogenoemd levend document. Dat betekent dat het wordt aangescherpt, verbeterd en geactualiseerd. Deze versie wordt voorgelegd aan een gevarieerde groep deskundigen binnen en buiten de GGD, waaronder het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid, het RIVM centrum Gezond Leven en lokale projectleiders Omgevingswet. Ook u kunt een bijdrage leveren, door uw suggesties aan de werkgroep te sturen via:

postbus@ggdghor.nl

In december 2017 wordt een geactualiseerde versie van het document aangeboden aan de directie van GGD GHOR Nederland en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid.

Download:

Van Normen naar Waarden_juli2017.pdf

Artikel delen