Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Update geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht.

26 september 2019

De update gaat uit van de actuele stand van zaken van de parlementaire behandeling van de voorstellen voor de invoeringswet en de 4 aanvullingswetten. Ook zijn de wijzigingen van de Omgevingswet die voortkomen uit 2 andere wetsvoorstellen het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het wetsvoorstel Wet elektronische publicaties opgenomen. Deze wijzigingen zijn met verschillende kleuren overzichtelijk weergegeven.

Hieronder kunt u de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingswet downloaden.

Download: Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet

Artikel delen