Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Update Crisis- en herstelwet

Op 18 maart 2015 is de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: negende tranche) in werking getreden. De negende tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Besluit) en er worden nieuwe projecten aan bijlage I en II van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) toegevoegd.

14 april 2015

Nieuws & Achtergrond

Op 18 maart 2015 is de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: negende tranche) in werking getreden. De negende tranche bevat wijzigingen van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Besluit) en er worden nieuwe projecten aan bijlage I en II van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) toegevoegd.

Aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt aangevuld met onderstaande punten:

  • Het Transformatiegebied Noordelijke Stadsentree Meppel is aangewezen als ontwikkelingsgebied (artikel 2.2 van de Chw).

  • Het project Drijvende autarkische recreatiebungalow is toegevoegd aan artikel 6d van het Besluit. Gedurende maximaal tien jaar kan bij de bouw van drijvende trekkershutten of een drijvend theehuis worden afgeweken van een aantal onderdelen van het Bouwbesluit 2012.

  • Het gebied Spoorzone in de gemeente Delft is toegevoegd aan het experiment met de bestemmingsplannen met bredere reikwijdte.

  • De gemeente Meerssen is toegevoegd aan het experiment met het opstellen van één bestemmingsplan met bredere reikwijdte voor het gehele grondgebied.

Tevens zijn er vier nieuwe innovatieve projecten aangewezen als bedoeld in artikel 2.4 van de Chw (betreft een afwijking van bepaalde wet- en regelgeving, zie artikel 2.4 Chw), het gaat om onderstaande experimenten:

  • Experiment met een ecodorp in de gemeente Boekel;

  • Experiment met het zonder omgevingsvergunning plaatsen van zonnecollectoren, op voorwaarde dat plaatsing past binnen de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Deelname door de gemeenten Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf;

  • Experiment met een inpassingsplan met brede reikwijdte in de provincie Noord-Brabant;

  • Experiment met een transitie naar zorgvuldige veehouderij in de provincie Noord-Brabant.

Aanpassing bijlagen Crisis- en herstelwet

Aan bijlage I van de Chw is het aardbevingen-gebied in Groningen toegevoegd. Het gaat daarbij om het vergroten van de veiligheid en het preventief versterken van bouwwerken en aanleg en wijziging van bekabeling voor dataverkeer (breedband internet).

In Bijlage II van de Chw is de omschrijving van het project Spoorzone Delft aangepast. Ook worden aan Bijlage II twee nieuwe wegprojecten toegevoegd A2-traject t Vonderen-Kerensheide en A27-traject Houten-Hooipolder.

Wilt u meer weten, neem contact op met Jurian Pronk (

jurian.pronk@rhdhv.com

) 06 13 07 61 31

Gerelateerde info:

Artikel delen