Menu

Zoek op
rubriek

Twintigste tranche Crisis- en herstelwet draagt bij aan energietransitie

Verschillende projecten uit de twintigste tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) dragen bij aan de energietransitie. Zo regelt een nieuw Chw-project dat duurzame wind- en zonne-energie beter verspreid kan worden via het elektriciteitsnetwerk.

Omgevingsportaal 29 november 2019

In Nederland wordt steeds meer duurzame energie geproduceerd. Deze ontwikkeling gaat zo hard dat netbeheerders in bepaalde regio’s onvoldoende capaciteit hebben om alle opgewerkte energie te vervoeren via het elektriciteitsnetwerk.

Een nieuw Chw-experiment, dat een opknipverbod voor zonneweides introduceert, kan hier verandering in brengen. Als een zonneweide wordt opgeknipt, krijgt elk apart onderdeel namelijk een aparte aansluiting op het regionaal elektriciteitsnet met een lager spanningsniveau. Hierdoor wordt het regionaal elektriciteitsnet onnodig belast. Het opknipverbod moet ertoe leiden dat nieuwe zonneweides in hun geheel op het elektriciteitsnetwerk met een hoger spanningsniveau worden aangesloten.

Daarnaast wordt het mogelijk om de wind- en zonne-energie van verschillende, nabijgelegen projecten via één aansluiting op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Ook hierdoor kan het elektriciteitsnet efficiënter worden gebruikt.

Andere experimenten met duurzame energie

Ook andere experimenten uit de twintigste tranche dragen hun steentje bij aan de energietransitie. Zo wordt het tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk om de termijn voor het voorlopig bestemmen van zonnevelden te verlengen van vijftien naar dertig jaar. Hierdoor kan er meer duurzame energie worden geproduceerd.

Daarnaast kan het projectuitvoeringsbesluit voortaan worden gebruikt om duurzame energieprojecten te starten. Dit naar aanleiding van een verzoek van ChristenUnie-fractieleden tijdens de behandeling van de laatste wijziging van de Chw. Een projectuitvoeringbesluit vervangt alle vergunningen, toestemmingen en ontheffingen en zorgt voor een kortere besluitvormingsprocedure.

Minder regels, meer snelheid

In de twintigste tranche staan ook experimenten die zorgen voor minder regels voor overheden, burgers en bedrijven. De gemeenten Haarlemmermeer en Waalwijk kunnen bijvoorbeeld gebieden aanwijzen waarin – bij het verlenen van een vergunning – niet meer getoetst hoeft te worden of nieuwe bouwwerken, zoals een dakkapel, aan het bestemmingsplan voldoen. Deze bouwwerken moeten, ondanks dat het niet wordt getoetst, uiteraard nog wel voldoen aan het bestemmingsplan.

Aanpassing Besluit-mer

Om een bijdrage te leveren aan kleinere projecten, zoals kleinschalige woningbouw, wordt het in bepaalde situaties niet meer verplicht om een milieueffectrapportage te maken. Hierbij gaat het om situaties waar duidelijk is dat er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn. Het is dan niet nodig om een millieueffectrapportage op te stellen. Dat scheelt onnodig werk. Met deze aanpassing wordt vooruitgelopen op de Omgevingswet.

Crisis- en herstelwet

De Chw loopt vooruit op de Omgevingswet, die naar verwachting in januari 2021 inwerking treedt. Door de Chw kunnen gemeenten nu al experimenteren met elementen uit de Omgevingswet. Hierdoor kunnen ze in aangewezen gebieden bijvoorbeeld flexibeler bestemmingsplannen maken. En zo ruimte creëren voor nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten.

In totaal lopen op dit moment 400 Chw-projecten in 200 gemeenten. Via een halfjaarlijkse wijziging van het Besluit uitvoering Chw – de zogeheten tranches – kunnen experimenten worden toegevoegd. Door middel van een ministeriële regeling onder de Chw kunnen snel nieuwe projecten worden toegevoegd aan bestaande experimenten.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche)

Artikel delen