Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Stop de Omgevingswet

In het Nederlands Juristenblad (NJB) van deze week staat een opinie van Jan van der Grinten en Tijn Kortmann met als titel ‘Stop de Omgevingswet’ onder het motto ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. De invoering van de Omgevingswet ligt op dit moment voor bij de Eerste Kamer. Verschillende fracties hebben twijfels over de wet geuit, mede naar aanleiding van verontrustende berichten over de omgevingsrechtelijke jungle waarin ons land terecht zal komen onder deze wet (zie ‘De Omgevingswet dreigt te stranden’). Van der Grinten en Kortmann bepleiten de stopzetting van het wetgevingsproces.

13 december 2019

Opinie

Opinie

De Omgevingswet wordt begeleid door grootschalige marketing vanuit de Rijksoverheid maar de Omgevingswet maakt al die veelbelovende reclame niet waar. Het omgevingsrecht zal volgens de auteurs niet “eenvoudig beter” worden door de Omgevingswet. De grootscheepse bundeling van bestaande regels zal daarentegen wel een enorme inspanning vergen van iedereen die met de wet moet werken. Daar komt nog bij dat de gemeenten geen budget krijgen voor de implementatie en uitvoering van de wet. Nu tegenover al die inspanningen geen reële opbrengsten staan die niet veel gemakkelijker binnen het bestaande stelsel kunnen worden gerealiseerd, is het volgens de auteurs hoog tijd dat dit wetgevingsproces wordt gestaakt.

Download en lees het volledig opiniestuk.

Door Jan van der Grinten en Tijn Kortmann

Artikel delen