Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Stikstofaanpak kabinet levert bedrijven alsnog problemen op

Het is goed dat het kabinet de noodsignalen vanuit het bedrijfsleven over de stikstofproblematiek ter harte neemt en de vergunningverlening snel weer op gang wil brengen. De plannen bieden echter geen soelaas voor de korte termijn. Alle 18.000 projecten die stilliggen moeten nog steeds door de vergunningenmolen heen. Wat mist zijn drempelwaarden om projecten met verwaarloosbare emissies hiervan uit te zonderen.

4 oktober 2019

Die drempelwaarden laten nog tot in 2020 op zich wachten, maar bedrijven die nu al in zwaar weer verkeren hebben die tijd niet. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de stikstofaanpak die het kabinet vanmiddag heeft gepresenteerd.

Proefproces

VNO-NCW en MKB-Nederland beraden zich samen met Bouwend Nederland op de mogelijkheid van een proefproces om te zien of en hoe aangerichte schade van bedrijven op de staat kan worden verhaald.

Weinig soelaas

De organisaties vinden dat de kabinetsplannen op de korte termijn zo te weinig soelaas bieden aan bedrijven die al maanden in onzekerheid verkeren en waarvan sommige al op het punt van omvallen staan. Zij hadden eerder juist gepleit voor snelle en heldere drempelwaarden voor de depositie, maar die laten nu nog maanden op zich wachten. Dat betekent dat de onzekerheid voortduurt. Sommige bedrijven zullen zo de kerst niet halen, waardoor mogelijk duizenden mensen tegen die tijd zonder werk thuis zitten.

Ondersteuning

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn zich zeer bewust van de bestuursrechtelijke knelpunten waarvoor geen gemakkelijke uitweg is. Ze zijn wel positief over de gebiedsgerichte aanpak van het kabinet en zien overall een goede balans met oog voor natuur én economie. Voor gemeenten en provincies is er nu geen reden meer om vergunningaanvragen naast zich neer te leggen en roepen hen dan ook op om die vanaf aanstaande maandag weer voortvarend op te pakken. Het is goed dat het kabinet hen daarbij (financiële) ondersteuning biedt.

Stuwmeer

Zorgelijk is wel dat het vermoedelijk nog maanden gaat duren voordat het stuwmeer aan aanvragen is weggewerkt. Met name daarom ook is het teleurstellend dat het kabinet nu niet komt met drempelwaarden voor de zogenoemde depositie. Veel projecten met een verwaarloosbaar effect op de natuur hadden dan kunnen volstaan met een melding in plaats van een vergunningaanvraag. De organisaties zijn ook niet te spreken over de maatregelen met betrekking tot intern en extern salderen, waarbij bestaande rechten van bedrijven worden geschonden.

Lees ook: Hoe de PAS uitspraak ook slecht uitpakt voor de natuur.

Artikel delen