Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Start met proefprojecten Wkb!

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wkb. Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet.

Egmond, Hajé van
21 oktober 2019

Nieuws & Achtergrond

Naast het uitvoeren van proefprojecten heeft de invoering van de Wkb een bredere impact op de gemeentelijke organisatie. Zo spelen er vraagstukken rond het heffen van leges/belastingen, de inhoud van het dossier bevoegd gezag, opleiding en scholing van medewerkers VTH, het aanschaffen van softwarepakketten en zijn er raakvlakken met de Omgevingswet. Ook hierbij zal het Implementatieteam ondersteuning gaan bieden.

Meer informatie over het Implementatieteam is te lezen in de wet-kwaliteitsborging-20191004Nieuws-persberichtOmgevingsweb van de VNG.

Artikel delen