Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Staalkaarten Omgevingsplan

Gaat u aan de slag met het opstellen van een omgevingsplan? Doe dan inspiratie op met de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers de 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten dienen als inspiratiebron bij het maken van een omgevingsplan.

Aan de slag met de Omgevingswet 18 december 2018

De verschillende onderdelen van iedere staalkaart kunnen als het ware als bouwstenen gebruikt worden voor een stukje omgevingsplan. Het zijn géén modelverordeningen, maar ze laten wel zien hoe het zou kunnen.

Met de staalkaarten krijgt u inzicht in de nieuwe mogelijkheden die de systematiek van Omgevingswet biedt. Mogelijkheden voor het verbeteren, beschermen en benutten van de gemeentelijke leefomgeving.

Het omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan. Het omgevingsplan zal onder meer het bestemmingsplan vervangen. Maar het is breder.

Het doel van een bestemmingsplan is een 'goede ruimtelijke ordening'. Het het doel van een omgevingsplan is een 'goede fysieke leefomgeving'. Het omgevingsplan heeft hiermee een veel ruimere reikwijdte. Het is daarmee echt een nieuw instrument met nieuwe, onbekende mogelijkheden.

Het omgevingsplan is belangrijk voor de gemeentelijke autonomie. En belangrijk voor het invullen van de beleids- en afwegingsruimten in het fysieke domein. Die beleids- en afwegingsruimten lagen eerder bij het rijk en de provincies.

De 4 staalkaarten

Staalkaarten zijn géén modelverordeningen maar geven voorbeelden hoe het zou kunnen. Er zijn nu 4 staalkaarten die de 4 consortia gemaakt hebben:

Bedrijfsmatige activiteiten (pdf, 4.9 MB)

Buiten centrum stedelijk gebied (pdf, 2.4 MB)

Centrum stedelijk gebied (pdf, 1.8 MB)

Energietransitie (pdf, 890 kB)

Artikel delen