Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Sanering asbestdaken: in 2017 € 10 miljoen euro extra beschikbaar

Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Wat gebeurt er met aanvragen die dit jaar nog worden ingediend? Wordt er nog subsidie uitgekeerd?

28 april 2017

Toekenning subsidie

De subsidie wordt toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat betekent echter niet dat bij een 'te late' aanvraag geen subsidie meer kan worden ontvangen. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld. Heb je een aanvraag ingediend en is de pot leeg? Dan ligt de aanvraag het volgende jaar bovenop de stapel.

10 miljoen extra beschikbaar

In 2016 gaf Dijksma al aan dat ze "erg blij" is dat de regeling zo goed blijkt aan te slaan. Dijksma wil voorkomen dat aanvragers tot het nieuwe subsidiejaar moeten wachten voordat er subsidie wordt toegekend. Voor het jaar 2017 wordt daarom het subsidieplafond verhoogd naar 25 miljoen euro. De verhoging van het subsidieplafond betekent echter niet dat Dijksma extra geld beschikbaar heeft gesteld. Een gedeelte van het budget voor de volgende jaren is naar voren gehaald. Voor de subsidieregeling blijft voor de jaren 2016 tot en met 2021 in totaal circa 75 miljoen euro beschikbaar.