Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Ruim € 13 miljoen voor gezondere leefomgeving in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland trekt € 13,2 miljoen uit om een gezondere leefomgeving te stimuleren. Het grootste deel van dat bedrag komt vanaf dit najaar beschikbaar in een Leefbaarheidsfonds voor bijdragen aan initiatieven van derden.

Provincie Noord-Holland 20 mei 2020

Daarnaast monitort de provincie op een aantal plekken luchtkwaliteit, geur en geluid en wordt er geld vrijgemaakt voor gerichte gezondheidsonderzoeken naar schadelijke stoffen.

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is aangegeven dat het bevorderen van de gezonde leefomgeving vraagt om een programmatische aanpak en een financiële impuls. Deze ambities krijgen vorm in het Programma Gezonde Leefomgeving. “Naast onderzoek en bijdragen aan initiatieven van anderen, kijken we ook nadrukkelijker door een gezondheidsbril naar onze eigen activiteiten. We zullen dan eerder investeren in nieuwe fietspaden dan in ruimte voor fabrieken”, licht Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, toe.

Programma Gezonde Leefomgeving

De provincie Noord-Holland trekt voor het Programma Gezonde Leefomgeving in totaal € 13,2 miljoen uit. € 2,5 miljoen wordt gereserveerd voor gezondheidsonderzoeken tussen 2020 en 2023, bijvoorbeeld naar gezondheidseffecten van bepaalde schadelijke stoffen. Daarnaast is er € 2,5 miljoen gereserveerd voor de monitoring van de omgevingskwaliteit. Het project Hollandse Luchten, waarbij inwoners de luchtkwaliteit meten, is hier een voorbeeld van. Verder is er € 700.000 beschikbaar voor onvoorziene en actuele ontwikkelingen. Het grootste deel, € 7,5 miljoen, komt vanaf dit najaar beschikbaar voor initiatieven van derden. Het kan daarbij gaan om een bijdrage aan extra maatregelen die een bedrijf neemt om overlast voor de omgeving te verminderen. Of om een bijdrage aan de inhuur van experts die gemeenten helpen ruimtelijke plannen te maken die een gezonde leefstijl als uitgangspunt hebben. De provincie publiceert de voorwaarden voor deze regeling dit najaar.

Artikel delen