Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Ruim 15.000 meldingen over toezicht en handhaving in 2019

Vorig jaar zijn ruim 15.000 meldingen van Utrechters afgehandeld over toezicht en handhaving, van verkeerd aangeboden afval tot parkeeroverlast. Op veel plekken waar bewoners overlast hadden, hebben handhavingsacties plaatsgevonden. De gemeente trok 35 omzettingsvergunningen van een huisjesmelker in. Het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol in de Utrechtse horeca is gestegen van 15% naar 69% tussen 2017 en 2019. Deze feiten en cijfers staan in het Handhavingsverslag 2019.

Gemeente Utrecht 3 juni 2020

Dagelijks dragen meer dan 200 gemeentelijke handhavers en inspecteurs bij aan de leefbaarheid en veiligheid in onze stad. Zij zien er op toe dat zoveel mogelijk Utrechters en bezoekers de regels naleven in onze stad. Zij houden toezicht op straat en voeren controles uit gericht op de bouw, milieu, horeca en parkeren.

Burgemeester Jan van Zanen: "Ook in deze corona-tijd ziet iedereen hoe belangrijk het werk van de handhavers en politie is. De gemeentelijke handhavers en inspecteurs hebben een belangrijke verbindende rol: jaarlijks hebben ze zo’n 100.000 contacten met inwoners en ondernemers in de stad. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een veilige, gezonde en leefbare stad."

Meldingen

Jaarlijks komen er zo’n 15.000 meldingen bij de gemeente binnen over toezicht en handhaving. Utrechters melden het meest over: verkeerd aangeboden afval (6.710 meldingen), parkeeroverlast (6.008), overlast door gestalde fietsen (1.442) en hondenoverlast (496). 95% van de meldingen wordt binnen de gestelde tijd afgehandeld.

Veiligheid

Er zijn in 6 van de 10 wijken handhavingsacties tegen overlast georganiseerd. Dat varieert van acties tegen zwerfvuil, alcoholgebruik, verkeer- en parkeeroverlast en ondermijning. Bij de acties zijn ruim 500 boetes opgelegd. Ook leverde toezicht en handhaving een bijdrage na de tramaanslag op het 24 Oktoberplein: 52 toezichthouders ondersteunden het rustig en veilig verlopen van de stille tocht.

Huisjesmelkers

De aanpak Huisjesmelkers richt zich op het tegengaan van vastgoedmisbuik, zoals achterstallig onderhoud, brandonveiligheid en intimidatie. De gemeente trok 35 omzettingsvergunningen van een huisjesmelker in, waardoor de verhuurder geen afzonderlijke kamers in woningen meer mocht verhuren. De bewoners kregen individuele ondersteuning van het Huurteam Utrecht en de gemeente.

Parkeren

In 2019 is gestart met het digitaal afhandelen van parkeerboetes, waarbij de beelden van de scanauto worden beoordeeld. Ook is er gestart met het gebruik van de wielklem voor automobilisten die stelstelmatig parkeerboetes niet betalen (drie of meer openstaande parkeerboetes). In totaal werden er 51.000 naheffingen uitgeschreven, door het uitbreiden van het aantal gebieden met betaald parkeren en door het gebruik van meer scanauto’s. Dit is een toename van 10% van het aantal naheffingen betaald parkeren.

Bouw-, horeca- en milieucontroles

Er werden in 2019 meer dan 5000 bouw- of sloopcontroles uitgevoerd en meer dan 800 controles bij de horeca. Vrijwel alle bekende midden- en grootverbruikers hebben een energiecontrole gehad. In totaal werden er 252 energiecontroles uitgevoerd en 462 milieucontroles bij bedrijven met grotere milieurisico’s en energiebesparingsmogelijkheden.

Evenementen

In 2019 vonden er 525 vergunde evenementen plaats in Utrecht. Daarnaast zijn er 188 straatfeesten door bewoners georganiseerd.

Artikel delen