Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Rol externe adviseur nadeelcompensatie in Omgevingswet

Op 30 juni 2017 is het conceptwetsvoorstel van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Dit wetsvoorstel stelt ten opzichte van het huidige stelsel van nadeelcompensatie en planschade fundamentele wijzingen voor die ook effect hebben op de rol van de onafhankelijke (planschade)adviseur die adviseert over nadeelcompensatie (de term planschade komt te vervallen in de Omgevingswet). De Omgevingswet staat aan zelfstandige afdoening van nadeelcompensatie door het bestuursorgaan niet in de weg. Ook daardoor zal de rol van de externe deskundige die adviseert over nadeelcompensatie een ander accent krijgen.

30 oktober 2017

nadeelcompensatie omgevingswet

De noviteiten in de Omgevingswet zullen het inschakelen van een externe deskundige gedurende de overgangs- en gewenningsfase van Wro naar Omgevingswet in bepaalde situaties wenselijk maken. Naarmate duidelijker wordt hoe de bepalingen in de Omgevingswet moeten worden uitgelegd, lijkt aannemelijk dat het inwinnen van advies bij de externe deskundige beperkt zal worden tot meer specifieke aanvragen over nadeelcompensatie. Niet ondenkbaar is dat het zwaartepunt van de rol van de externe deskundige dan verschuift naar de bezwaar- en beroepsfase.

Tineke ten Have en Jolande Thoonen hebben in het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid, editie september 2017, een

artikel geschreven

waarin de rol van de externe deskundige bij de beoordeling van verzoeken om nadeelcompensatie onder de Omgevingswet wordt besproken naar de stand van zaken volgens het conceptwetsvoorstel voor de

Invoeringswet Omgevingswet

zoals op 30 juni 2017 is gepubliceerd.

Artikel delen