Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Rijk en koepels tekenen bestuursakkoord omgevingswet

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

VNG 1 juli 2015

Nieuws & Achtergrond

Vandaag zetten Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun handtekening onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel de gezamenlijke koers te bepalen.

Hierdoor kan de wet op een goede manier worden gebruikt vanaf het moment dat die in werking treedt.

Maatwerk

Om maatwerk te kunnen leveren nemen alle partijen (Rijk, VNG, IPO en UvW) regie voor de ondersteuning van dit overgangsproces voor hun eigen achterban. 'Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving. Het is goed dat er nu al afspraken liggen over hoe we gemeenten in stappen gaan voorbereiden op hun grotere rol', aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen bij de ondertekening.

Meer onderzoek naar gevolgen voor huishoudboekje

De Omgevingswet biedt ruimte aan initiatieven van onderop, voorkomt onnodige proces- en onderzoekslasten en maakt maatwerk en innovatie mogelijk. De Omgevingswet zal hierdoor, ook in financiële zin, baten hebben voor de BV Nederland. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en baten. Eerst moet een aanvullend onderzoek naar de financiële effecten van de stelselherziening de gevolgen voor het huishoudboekje van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid scherper in beeld brengen.

Meer informatie

Artikel delen