Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Resultaten beschikbaar 1e 3 testweken Indringend Ketentesten DSO

In april is gestart met het inrichten van het testtraject Indringend Ketenteksten. Hierin testen medewerkers van bevoegde gezagen samen met testexperts in verschillende rondes wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet.

VNG 24 juni 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hierbij gaat men uit van de minimale vereisten (lokaal en landelijk) voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Inmiddels zijn er 3 testrondes uitgevoerd. De vierde testronde vindt plaats van 20 tot 24 juni. De testen leveren bevindingen op die van waarde zijn voor iedereen die in de keten werkt.

Bevindingen
Bevindingen gaan over alle zaken waar de gebruikers tegenaan lopen; van veilig inloggen, opstellen van omgevingsplannen en toegepaste regels beheren tot ontvangen en afhandelen van aanvragen in samenwerking met andere overheden. De resultaten van de eerste drie testweken zijn nu met toelichting beschikbaar. Voortaan verschijnt na elke testweek de informatie onder andere op de website van het programma Aan de slag en VNG. Deze kort-cyclische manier van werken zorgt er voor dat men in het IKT stapsgewijs de testaanpak steeds beter afstemt op de behoefte van de testers en steeds breder en intensiever de capabilities en functionaliteiten kan testen. Nog niet alle testscenario’s konden worden getest. Dit kwam onder andere doordat nog niet alle benodigde software beschikbaar was.

Leerervaringen leiden tot verbeteringen
Aan de eerste drie testweken deden 6 gemeentes, 1 provincie, 3 waterschappen en 1 omgevingsdienst mee. In deze testweken zijn in totaal 151 bevindingen gedaan. Van planvorming tot aan afhandeling van aanvragen. Niet oppervlakkig en ongeveer, maar volgens de beoogde praktijk door de mensen die straks zelf het werk doen. Dit vindt plaats met gebruikers uit de praktijk en de echte gegevens, zodat inzicht wordt verkregen in de belangrijkste problemen die de werking van de keten belemmeren.

Elke bevinding biedt een mogelijkheid de werking van de keten te verbeteren. Bevindingen worden door de ketenpartijen zo snel mogelijk opgepakt en opgelost. Bij elkaar horende bevindingen worden geanalyseerd om onderliggende problemen boven water te krijgen. Hierdoor ontstaat inzicht in de problemen die de werking van de keten nog in de weg staan en de oplossingen die daarvoor kunnen worden geboden. De intensieve samenwerking tijdens de IKT-weken maakt het mogelijk snel beschikbare oplossingen aan te bieden in de vorm van een workaround of een productaanpassing.

De samenwerking tussen diverse ontwikkelpartijen die zoeken naar oplossingen is hierbij essentieel om de bevindingen goed te kunnen analyseren en oplossingen aan te dragen. Als er een oplossing niet snel beschikbaar is, is de Tijdelijk Alternatieve Maatregel (TAM) in te zetten. Deze maatregel maakt het voor bevoegd gezagen mogelijk om de vereiste dienstverlening te kunnen continueren. Medewerkers van bevoegde gezagen kunnen de oplossingen, door de manier waarop ze zijn uitgewerkt, direct in de praktijk toepassen.

Planning IKT
Om de werking van de volledige keten te testen, streeft men bij het IKT naar representatief testen bij gebruik op verschillende aspecten. Om dit te bereiken spelen aspecten als het betrekken van een diversiteit aan bevoegde gezagen, het testen van alle stappen in het proces, het behandelen van voldoende verschillende omgevingsdocumenten en het beproeven van voldoende verschillende afhandelingen van aanvragen in de samenwerking een rol.

De planning van het indringend ketentesten kent 3 fasen: fase 1 gericht op wat moet kunnen, fase 2 gericht op dienstverlening en fase 3 waarin de ketentesten worden geborgd in de beheerorganisatie. Er zal immers altijd doorontwikkeling plaatsvinden waarbij ketentesten nodig zijn. De komende weken gaan de testteams steeds meer gericht testen op ingewikkelde situaties met een hoog risico, terwijl er in het land steeds meer geoefend wordt met de werkende keten.

Wat betekent dit voor gemeenten?
Gemeenten willen voldoende tijd krijgen om te oefenen. Als onderdelen van het DSO niet functioneren, dan is het van belang dat er op 1 juli werkbare workarounds zijn of Tijdelijke Alternatieve Maatregelen.

Volgende week/over 2 weken informeren we u hoe de planning voor de rest van het jaar eruit komt te zien. Blijf de website dus in de gaten houden.

Lees meer over het Indringend Ketentesten en de resultaten van testweken 1 en 2 op: Indringend Ketentesten - Aan de slag met de Omgevingswet/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.