Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Provincies steunen spoedwet digitaal vergaderen

De twaalf provincies steunen de spoedwet van minister Knops van Binnenlandse Zaken om op zeer korte termijn het digitaal besluiten voor Provinciale Staten, gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen tijdelijk mogelijk te maken.

IPO 26 maart 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Tot nu toe schrijft de wet voor dat de volksvertegenwoordiging fysiek bij elkaar moet komen voor officiële besluitvorming. Door de strenge maatregelen om het coronavirus in Nederland terug te dringen is dit niet mogelijk. Toch liggen er in de komende weken een groot aantal voorstellen bij de provincies en de andere decentrale overheden ter besluitvorming voor die niet kunnen worden uitgesteld.

Met de Spoedwet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming komt er op korte termijn een tijdelijke mogelijkheid in de wet om toch tot besluitvorming van Provinciale Staten te komen, die vanuit democratisch oogpunt gelegitimeerd is. De provincies gaan samen met de andere overheden na op welke manier de regeling op korte termijn in praktijk kan worden gebracht.

Artikel delen