Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Provinciale dwangsom biogascentrale nog niet in werking

"De rechtbank Midden-Nederland heeft naar aanleiding van de rechtszaak over de last onder dwangsom tussen de provincie Utrecht en de biogascentrale van Van de Groep in Bunschoten-Spakenburg besloten dat deze voorlopig nog niet in werking treedt. Dit betekent dat de provincie de dwangsom die zij, op basis van de huidige vergunning, het bedrijf heeft opgelegd, op dit moment nog niet kan gebruiken om een einde te maken aan de stankoverlast."

Provincie Utrecht 3 april 2019

De provincie vindt dat de biogascentrale van Van de Groep de geurnormen, die zijn opgenomen in de milieuvergunning, heeft overschreden. Ook waren er veel klachten van stankoverlast via de RUD binnengekomen. Vorig jaar is de handhaving door de RUD geïntensiveerd, waardoor er in januari van dit jaar een last onder dwangsom kon worden opgelegd.

Dwangsom

Van de Groep heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt en heeft de rechtbank gevraagd om dit besluit te schorsen. Op 20 maart heeft de rechtbank besloten dat de last onder dwangsom inderdaad wordt geschorst. Hoewel de rechter tijdens de zitting aangaf dat zij niet twijfelde aan de overlast die omwonenden ondervinden, moet er getoetst worden of voldoende is aangetoond dat het bedrijf de vergunningvoorschriften overtreedt. Dat betekent dat de last onder dwangsom nog niet in werking treedt en de provincie dus (nog) niet kan optreden tegen de stankoverlast. Deze schorsing geldt tot zes weken nadat Gedeputeerde Staten een besluit heeft genomen op het bezwaar dat door het bedrijf is ingediend.

Gedeputeerde Mariette Pennarts: "Ik ben niet blij met deze vertraging, maar ik wil de bewoners wel vragen om klachten over de stankoverlast te blijven melden, zodat we verder kunnen gaan met bewijs verzamelen tegen de bron die deze stankoverlast veroorzaakt. En ik blijf bij mijn standpunt dat ik alle mogelijkheden die tot mijn beschikking staan aangrijp om deze problemen op te lossen."

Artikel delen