Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Proceswijzer parkeren in de maak

"Parkeren is de sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling. De ontwikkelingen rondom mobiliteit zorgen voor onzekerheid over het toekomstige autobezit, waardoor er geen eenduidige antwoorden meer zijn op capaciteitsvragen.​ Het is dus noodzakelijk om op een nieuwe manier naar parkeervraagstukken te kijken ."

Neprom 11 september 2019

Daarom werkt het CROW aan een Proceswijzer voor parkeren in duurzame gebiedsontwikkeling. Het CROW beoogt hiermee de diverse betrokken disciplines vanuit gemeenten en marktpartijen praktische inzichten te bieden en de discussie en samenwerking op gang te helpen. De NEPROM is vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep.

De publicatie bevat valkuilen en lessen, mogelijke maatregelen en aandachtspunten. De publicatie is in concept gereed. Voordat hij definitief gemaakt wordt, vindt er een ronde plaats langs mogelijke gebruikers om te toetsen hoe de bruikbaarheid in de praktijk beoordeeld wordt.

Zie voor meer info ook het bericht over de

NEPROM-publicatie Transportify

die wij vorig jaar hebben uitgebracht.

Artikel delen