nieuws

Proceswijzer parkeren in de maak

11-09-2019

bron: Neprom

Parkeren is de sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling. De ontwikkelingen rondom mobiliteit zorgen voor onzekerheid over het toekomstige autobezit, waardoor er geen eenduidige antwoorden meer zijn op capaciteitsvragen.​ Het is dus noodzakelijk om op een nieuwe manier naar parkeervraagstukken te kijken .

Daarom werkt het CROW aan een Proceswijzer voor parkeren in duurzame gebiedsontwikkeling. Het CROW beoogt hiermee de diverse betrokken disciplines vanuit gemeenten en marktpartijen praktische inzichten te bieden en de discussie en samenwerking op gang te helpen. De NEPROM is vertegenwoordigd in de begeleidingsgroep.

De publicatie bevat valkuilen en lessen, mogelijke maatregelen en aandachtspunten. De publicatie is in concept gereed. Voordat hij definitief gemaakt wordt, vindt er een ronde plaats langs mogelijke gebruikers om te toetsen hoe de bruikbaarheid in de praktijk beoordeeld wordt.

Zie voor meer info ook het bericht over de NEPROM-publicatie Transportify​​ die wij vorig jaar hebben uitgebracht.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Parkeren en ruimte

→ Lees meer

Parkeren in het Omgevingsrecht

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

→ Lees meer

Op welke manieren kunnen planregels in bestemmingsplan in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regels parkeren van 1 juli 2018?

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in