nieuws

Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten!

19-08-2019

Met de komst van de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard, die tot nu toe in het Bouwbesluit zijn opgenomen.

Dit biedt ruimte voor lokaal maatwerk en gemeentelijke ambities, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid en milieu. Daar waar gemeenten zich nu gebonden weten aan een rigide keurslijf van landelijk geldende eisen op het gebied van energiezuinigheid en milieu, hebben zij in de toekomst de mogelijkheid om in het omgevingsplan eigen ambities op te nemen. Voor gemeenten gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. Keerzijde is dat initiatiefnemers en bouwers van gebouwen per gemeente te maken krijgen met verschillende eisen. Daarmee is er wel een kantelpunt gekomen in de hoog-geroemde landelijke uniformering van bouwtechnische eisen, waarvoor het Bouwbesluit ooit in het leven is geroepen.

Het is belangrijk dat bij de totstandkoming van omgevingsplannen vroegtijdig technische kennis wordt betrokken. Dat zal even wennen zijn, omdat de huidige bestemmingsplannen nauwelijks technische onderwerpen bevatten. Het is daarom noodzakelijk dat planologen en deskundigen op het gebied van de technische bouwregelgeving meer met elkaar gaan samenwerken. Om de impact van het voorschrijven van een strengere energieprestatie te kunnen vaststellen en om op basis daarvan een goede afweging te kunnen maken van de haalbaarheid is nu eenmaal technische kennis nodig. Dat vraagt om wederzijds begrip en communicatieve competenties, zowel bij planologen als bij deskundigen op het gebied van de technische bouwregelgeving.

Toch geeft het ‘bij elkaar kruipen’ van planologen en bouwregelgevingdeskundigen kansen om al op ruimtelijk niveau na te denken en te sturen op andere technische onderwerpen, zoals brandveiligheid voor de omgeving. In de praktijk wordt namelijk nog wel eens vergeten dat ook inrichting van de omgeving een belangrijke rol kan spelen bij de brandveiligheid van een gebouw. Denk aan bijvoorbeeld de onderlinge afstand tussen gebouwen, de bluswatervoorzieningen, de toegangswegen. Het is dus van belang dat bij de totstandkoming van een omgevingsplan ook wordt nagedacht over de impact van de omgeving op de brandveiligheid in het gebied. In de huidige praktijk komen dergelijke lastige brandveiligheidsvraagstukken vaak pas tijdens de vergunningsprocedure, de bouwfase of in de gebruiksfase van een bouwwerk aan de orde en is de sturingsmogelijkheid nog beperkt en kan men bij een calamiteit voor onverwachte uitdagingen komen te staan.

Hopelijk biedt het Besluit Bouwwerken Leefomgeving met de introductie van meer lokaal maatwerk een nieuwe stimulans om ook een belangrijk onderwerp als ‘brandveiligheid’ weer nadrukkelijker te betrekken bij de totstandkoming van de omgevingsplannen en inrichting van de ruimtelijke omgeving.


Johan van der Graaf verzorgt de workshop Van Bouwbesluit naar BBL en private kwaliteitsborging tijdens de Kennismarkt Omgevingswet en Energietransitie 2019. Bekijk het programma en bestel snel uw kaarten.

https://www.omgevingsweb.nl/partners/nieman-raadgevende-ingenieurs

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan

In deze cursus wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.

→ Lees meer

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

→ Lees meer

Cursus Van Bouwbesluit naar BBL

Deze 1 daagse cursus leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in