Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Planning inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Volgens planning wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen begin 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Vanuit diverse partijen is iBK gevraagd wat de planning is voor de verdere behandeling en inwerkingtreding van de wet. Aangezien de behandeling van het wetsvoorstel nog moet plaatsvinden is een datum voor inwerkingtreding niet te geven. Wel hebben wij gemeend een advies op te moeten stellen waarin een mogelijk traject naar inwerkingtreding is geschetst. We gaan daarbij uit van een gefaseerde inwerkingtreding:

Ibk 16 december 2015

  • Per 1 januari 2017 of zo snel mogelijk daarna de toelatingsorganisatie, de BW-maatregelen en de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken (zie toelichting)

  • Per 1 januari 2018 de kwaliteitsborging voor Gevolgklasse 1

Lees hier het volledige advies:

Advies 2015-11 inwerkingtreding Wkb

Artikel delen