nieuws

Plan van aanpak controle Structurele verlijming van gevels.

08-11-2019

bron: Centraal Overleg Bouwconstructies

Het COBc heeft een Toetsingshulpmiddel opgesteld voor de controle van Structurele verlijming van gevels. Het document is bedoeld om de toetser handvatten te geven om constructief verlijmd glas, steenstrips en andere verlijmde (gevel)elementen te toetsen aan het Bouwbesluit. Met deze richtlijn streeft het COBc naar een open en uniforme aanpak bij de beoordeling. Het is een groei-document (dynamisch), waar nieuwe kennis en ervaring in verwerkt zal worden.

Het vandaag gepubliceerde document het een groene status. Tot 10 februari kan hier per mail een reactie op worden gegeven. Het correspondentieadres voor reacties is: a.borst@utrecht.nl. De reacties zullen binnen de werkgroep worden behandeld en zo nodig wordt het document aangepast. De definitieve versie zal 1 april worden gepubliceerd.

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan

In deze cursus wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.

→ Lees meer

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

Deze 10-daagse opleiding brengt u de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger.

→ Lees meer

Cursus Van Bouwbesluit naar BBL

Deze 1 daagse cursus leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in