nieuws

Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer

27-01-2019

bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inzichten in drijvers marktaandeel auto als basis voor duurzaam bereikbaarheidsbeleid.

Auto is essentieel voor mobiliteit maar minder geschikt voor waardevolle concentraties De auto is veruit het populairste vervoersmiddel en essentieel voor mobiliteit in Nederland (schema S.1). Automobiliteit heeft echter ook beperkingen. Naast milieubelasting beperkt de auto de maximaal te bereiken concentratie van werkgebieden sterk. Terwijl de Planbureaus verdere concentratie juist verwachten – wat van groot belang is voor onze economie.

Aanpak: begrijpen marktaandeel auto om effectief stuurmiddel te vinden Pogingen om andere modaliteiten te stimuleren zijn vaak kostbaar en lang niet altijd succesvol. Dit onderzoek is gericht op het begrijpen van de drijvers van automarktaandeel om zo een effectief stuurmiddel te vinden – met name gericht op de modal split naar economische belangrijke concentraties. Kernvraag is dan ook: waarom heeft de auto op de ene relatie een hoog marktaandeel en op de andere een veel lager marktaandeel?

Download hier het rapport

Meer van Omgevingsweb

Gerelateerd nieuws

Parkeren in het Omgevingsrecht

Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is

→ Lees meer

Op welke manieren kunnen planregels in bestemmingsplan in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe regels parkeren van 1 juli 2018?

→ Lees meer

Parkeren en ruimte

→ Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in