Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Overzicht van regio’s Regionale Mobiliteitsprogramma’s

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een overzicht gemaakt van de regio's voor de Regionale Mobiliteitsprogramma's. U kunt nu de conceptindeling bekijken en indien nodig een update doorgeven.

VNG 30 april 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Een van de belangrijke acties uit het Klimaatakkoord voor decentrale overheden op het dossier mobiliteit is het opstellen van Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMPs). Hiervoor wordt een landsdekkend geheel van regio’s gevormd om met elkaar en maatschappelijke partijen plannen te maken voor duurzame en slimme mobiliteit in de toekomst.

Om een overzicht van de regios te krijgen heeft het IPO een uitvraag onder de provincies gedaan naar de RMP regios. Hierbij is per provincie opgenomen welke gemeenten onderdeel van welke RMP regio zijn. We horen graag van gemeenten of zij zich hierin kunnen vinden.

Correcties doorgeven

  • Klopt er iets niet in de regio-indeling van uw gemeente? Geef dit dan door aan Carolin Röther via Carolin.Rother@vng.nl

  • Als de regio correct is correct is maar er is nog geen contact met u opgenomen over de RMP's, dan vragen we u ook direct contact op te nemen met de provincie.

Meer informatie

Artikel delen