Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Oude cartoons maar nog steeds actueel

Acht jaar geleden werd door Omgevingsweb maandelijks een cartoon gemaakt over een actueel onderwerp. Ik kwam deze cartoons recent tegen op een oude computer. De meeste cartoons zijn nog steeds actueel. Leuk om herinneringen terug te halen. Hieronder alle cartoons:

4 mei 2020

Oktober 2013

Toespraak van staatssecretaris Mansveld op het Nationale Asbest Feiten Congres:

Vergroot

Noch paniek, noch scepsis is op z'n plaats bij asbest. Paniek niet, omdat de aanwezigheid van asbest niet meteen betekent dat er direct gevaar is. Scepsis niet, omdat er nog steeds ieder jaar zo'n 1000 mensen overlijden aan de gevolgen van asbest. Daarom geldt voor ons allen, waar u ook werkt - woningbouwcorporatie, saneerbedrijf, gemeente, provincie, vastgoed - wat wij moeten doen is asbest serieus nemen zonder onrust te zaaien.

September 2013

Wc rollen in opslag beter beschermd voor brand dan dieren

Vergroot

Een boekhouders overleg waar het alleen om een kosten-batenanalyse gaat zonder beleid en visie. Zo typeerde Marianne Thieme van de PvdD het Algemeen Overleg over bouwregelgeving en brandveiligheid van 12 september 2013.

Minister Blok voorheen accountant bij het inmiddels genationaliseerde ABN AMRO is niet van plan om de bestaande stallen voor dieren brandveiliger te maken. Dit vanwege de verworven rechten van de agrarische bedrijven en vanwege de kosten. Tot grote ongenoegen van Marianne Thieme:

Wc rollen in opslag worden in Nederland beter beschermd voor brand dan varkens. Dit omdat de vuurbelasting van varkens lager is dan van rollen toiletpapier.

Augustus 2013

Uitbreiding en versimpeling vergunningvrij bouwen vertraagd door complexe digitale Omgevingsloket

Vergroot

De invoering van nieuwe regels vergunningvrij bouwen wordt uitgesteld tot ten minste volgend jaar zomer. Met de nieuwe regels moet er nog meer vergunningvrij gebouwd kunnen worden en de regels moeten eenvoudiger worden.

De ICT is de veroorzaker van het uitstel. Het kost veel tijd om de nieuwe regels te verwerken in de software op het digitale omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Via die website kan iemand checken of iets vergunningvrij is ja of nee.

Er is veel kritiek op de huidige regels. De regels zijn bijzonder complex waarbij rechters, ambtenaren, juristen en adviseurs door de bomen het bos niet zien. Het uitzoeken of iets vergunningvrij is kost meer tijd dan het bouwplan technisch uit te werken. Bovendien hebben de complexe regels de maatschappij talloze miljoenen euro's gekost aan opleidingen, cursussen, discussies en juridische geschillen.

Het ontslakken, de marketing campagne van Actieagenda Bouw, wordt voor de praktijk wel erg lastig wanneer de regels complexe slakken blijven.

Juli 2013

Gedrag ambtenaren moet veranderen voor Omgevingswet

Vergroot

Naar aanleiding van het artikel " gedrag ambtenaren moet veranderen voor Omgevingswet " op de website van Binnenlandsbestuur is deze cartoon gemaakt. De meeste gemeenten hebben de dienstverlening hoog in het vaandel staan. Toch suggereert het artikel dat ambtenaren niet meedenkend zijn en een houding hebben er niet samen uit willen komen. In deze nieuwsbrief is met regelmaat jurisprudentie aangehaald waarbij ambtenaren iets te meedenkend zijn geweest met de aanvrager. Dit meedenken (lees creatief zijn in het voordeel van de aanvrager) wordt bij de rechter per definitie afgestraft. Maar blijkbaar wordt de rechtspraak niet van belang geacht. Ook de nationale ombudsman heeft verschillende keren geconcludeerd dat ambtenaren sterk in het voordeel handelen van de bouwer / aanvrager. Recent heeft het ministerie de "creatieve uitleg" over het vergunningvrij bouwen volledig moeten herzien op grond van uitspraken van RvS. Ook de ambtenaren van het ministerie hebben dus de neiging om alles in het voordeel van de bouwer uit te leggen. Dat creatief meedenken met de bouwer / projectontwikkelaar moet met de Omgevingswet nog verder worden vergroot. De Omgevingswet wordt duidelijk niet voor derde belanghebbende ontworpen.

In de cartoon komt een burger bij de gemeentewinkel met de vraag of hij een eenvoudig tuinhuisje mag plaatsen in zijn tuin. De ambtenaar beanwoord deze vraag nu niet met "nee, tenzij" maar met "ja, mits". De burger neemt plaats in een zetel. Een heel team van ambtenaren gaat druk aan de slag. Een ambtenaar is op de tekentafel bezig het eenvoudige tuinhuisje om te toveren tot een ware villa. Een aantal andere ambtenaren staan al gereed om het te bouwen. De bezwaarmaker wordt op veilige afstand gehouden want er moet gebouwd worden! Uiteraard mag door deze cultuurverandering de leges nog niet verder worden verhoogd. Maar dat is geen enkel probleem met de geldboom die op het gemeentehuis groeit.

Juni 2013

Vergroot

De overheid en het bedrijfsleven produceren heel wat kennis rondom het omgevingsrecht. Veel van die kennis staat wel ergens op het internet en is vaak gratis te raadplegen. Het is alleen erg verspreid en daardoor lastig te vinden. OmgevingsWeb werkt al jaren aan een onafhankelijke kennisportal om deze kennis samen te brengen. Zo staat er op de website een WIKI module, een jurisprudentie database en een database met documenten en nieuwsberichten. Via de nieuwsbrief wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van nieuwe kennis en ontwikkelingen. Op de LinkedIn pagina van OmgevingsWeb kunt u vragen stellen aan bijna 6.000 vakmensen. De Rijksoverheid heeft ook plannen om een kennisportaal rondom het omgevingsrecht te bouwen omdat dit er nog niet zou zijn. Ook de betrouwbaarheid van informatie zou bij de Rijksoverheid beter gewaarborgd zijn. Echter dat is relatief. Alleen RvS kan dit bieden en die mogen uiteraard niet met een kenniswebsite komen.

Mei 2013

Vergroot

In het oude Bouwbesluit 2003 moest voor verbouwingen in principe worden voldaan aan de nieuwbouweisen. In het huidige Bouwbesluit 2012 geldt nu het rechtens verkregen niveau bij verbouwingen. Dat zijn de technische eisen toen het oorspronkelijk bouwwerk werd gebouwd. Die eisen zijn bijna altijd lager dan de nieuwbouweisen. In de praktijk valt het zeker niet altijd mee om het rechtens verkregen niveau te bepalen en resulteert in vele verschillende interpretaties. In de cartoon is het rechtens verkregen niveau uitgebeeld in de ogen van een koper van een woning. De aannemer heeft uiteraard een hele andere interpretatie van dit niveau.

April 2013

Vergroot

"Mijn onbegrijpelijke overheid". Dit is de titel van het jaarverslag van de Nationale ombudsman. Zeker niet alleen burgers begrijpen de regels van de Rijksoverheid niet meer. Ook voor ambtenaren, adviseurs, juristen en rechtbanken zijn de regels vaak volstrekt onduidelijk. Een knap stukje onduidelijke wetgeving is het vergunningvrij bouwen met alle gevolgen van dien. Een vergunning aanvragen kan zelfs daardoor eenvoudiger zijn.

Maart 2013

Vergroot

Vergroot

Na ruim 10 jaar lobbywerk van een paar partijen kan een aanvrager naar verwachting vanaf 2015 kiezen tussen privaat of publiek bouwtoezicht. Bij een aantal gemeenten is dit reeds onder een pilot van de Rijksoverheid al mogelijk. Uit een enquete van OmgevingsWeb blijkt echter vrijwel geen enkele aanvrager / opdrachtgever een gecertificeerde toetsing in te dienen. Zelfs bij 50% korting op de bouwleges zijn de bouwplannen met privaat BWT bij de pilot gemeenten op één hand te tellen.

De cartoon

Terwijl vele met het getouwtrek bezig zijn of naar kijkt is er vrijwel geen aandacht meer op het feitelijke bouwtoezicht. Op de achtergrond zijn daarom instortende bouwwerken getekend. Na 10 kan er dan eindelijk privaat bouwtoezicht uitgeoefend worden. Echter vrijwel geen privaatpartij die het oppakt of haar verantwoordelijkheid neemt. Ook doen de privaatpartijen geen enkele moeite om "hun lobby product" in de markt te zetten. Gehoord te worden bij de Rijksoverheid lijkt belangrijker dan de klant te overtuigen. De informatie op het internet is zelfs ronduit bedroevend. De gevonden websites:

Vereniging voor gecertificeerde Bouwplantoetsing

http://www.verenigingbpt.nl

Laatste update 13-7-2012. Over heel 2012 één nieuwsbericht geplaatst. Website is amateuristisch in elkaar gezet.

Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit

http://www.bpt.nu/

Deze site geeft nauwelijks informatie en is ook met grote haast en geen budget in elkaar "geknutseld"

Bouwbesluit

http://www.bouwbesluit.nl

Laatste update 19-1-2012. Website is onder andere gemaakt door enkele privaatpartijen die uitvoering moeten geven aan privaat bwt.

Volgens enkele partijen zijn er honderden miljoenen euro's te besparen met privaat BWT. Tegelijkertijd heeft men er nog geen duizend euro voor over om een fatsoenlijke website te laten maken. Kan dit nog ongeloofwaardiger?

Februari 2013

Vergroot

Voormalige Minister Spies van BZK liet vorige jaar al in een brief aan de Tweede Kamer weten dat gemeenten er niet in slagen om de bouwleges voldoende transparant te maken. De rechtelijke macht heeft inmiddels al voor minimaal 1,6 miljoen euro aan leges verordeningen onverbindend verklaard. Vorige maand heeft de NEPROM haar leden opgeroepen de hoogte van de tarieven aan te vechten en om naar een kosten onderbouwing te vragen. De VNG betreurt deze oproep omdat iedere procedure extra beslag legt op personele inzet bij bedrijven, gemeenten en de rechterlijke macht. In juni zal de NEPROM naar alle waarschijnlijk de steun krijgen van VEH wanneer zij met hun jaarlijks bouwleges ritueel komen.

Januari 2013

Vergroot

Nieuwbouwprojecten in uitvoering worden een steeds schaarser straatbeeld. De verkopen zijn de afgelopen 60 jaar nog nooit zo laag geweest. De NVB verwacht dit jaar nog eens 30 tot 40 procent faillissementen in de woningbouw.

In de cartoon worden de bouwvakkers als filmsterren ontvangen die aan een nieuwbouwproject werken. Dit zeldzaam tafereel wordt uiteraard live in beeld gebracht door de pers en televisie.

Een projectontwikkelaar roept in het luchtledige: nieuwbouwwoningen nog nooit zo goedkoop.

Tegelijkertijd zijn de peperdure smartphones, tables en andere gadget's niet aan te slepen voor de Apple Store.

December 2012

Vergroot

Gaan we in 2013 "knallen" met de Wabo en talloze vergunningen verlenen? Of wordt de Wabo letterlijk afgeknald en ter ziele gebracht door de nieuwe Omgevingswet? Het lont met de Omgevingswet explosieven verbonden aan de Wabo vuurpijl wordt in de cartoon voortijdig doorgeknipt door een bouwvakker. De Wabo vuurpijl wordt door de ministers Blok en Schultz afgeschoten waar talloze vergunningen uit knallen. Dit tot blijschap van de bouwvakkers.

November 2012

Vergroot

Minister Melani Schultz van Haegen is driftig met knip en plakwerk in bestaande wetgeving bezig om tot één integrale Omgevingswet te komen. Sommige onderdelen zoals bestemmingsplannen en de Wabo van nog geen 2 jaar oud worden gaan de prullenbak in. Niemand die het meer kan volgen en niemand die het nut begrijpt. Uit de webpoll van Omgevingsweb is gebleken dat meer dan 90% tegen een nieuwe Omgevingswet is.

Artikel delen