Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Oproep: Regel tegemoetkoming in kosten opruimen drugsafval

Steeds vaker worden boeren, boswachters, ondernemers en inwoners geconfronteerd met giftig drugsafval dat op hun terrein is gedumpt door criminelen. Een triest dieptepunt is inmiddels bereikt met dumpingen en brandstichtingen in woonwijken.

VNG 31 oktober 2018

Als ook de bodem moet worden gesaneerd, kunnen de kosten om de vaten met chemicaliën op te laten ruimen, oplopen tot in de tienduizenden euros. Grondeigenaren en gemeenten draaien hiervoor op, dit is niet rechtvaardig.

Regeling tegemoetkoming kosten

Het ministerie van I&W had in 2014 een tegemoetkoming in de opruimkosten geregeld (via een cofinanciering van 50%), deze regeling is helaas gestopt. Samen met Landschappen NL, Natuurmonumenten, P10, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en Unie van Waterschappen (UvW) vraagt de VNG de Tweede Kamer om bij de begrotingsbehandelingen LNV, I&W en J&V het kabinet te verzoeken de regeling structureel te maken en vereenvoudigd voort te zetten.

Meer informatie

Hieronder het gezamenlijke position paper dat de VNG, Landschappen NL, Natuurmonumenten, de P10, FPG, LTO en de UvW aan de Kamer hebben gestuurd.

Artikel delen