Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Op naar een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch e.o.

We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te realiseren zijn we al bezig met verschillende maatregelen. Dat doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een van die maatregelen is het opwekken van duurzame energie met wind en zon.

Gemeente 's-Hertogenbosch 11 mei 2020

Nieuws & Achtergrond

In juni vergadert de gemeenteraad over twee voorstellen die in dat licht belangrijk zijn: De Regionale Energiestrategie en de Visie Energielandschap. Het college heeft deze eerder vastgesteld.

Wethouder Mike van der Geld (Klimaat en Energie): “We leggen een goed voorstel aan de gemeenteraad voor. Voor initiatiefnemers van duurzame energie komt zo meer duidelijkheid. Inwoners weten hiermee wat zij wel en niet kunnen verwachten in ’s-Hertogenbosch. We geven ruimte en stellen de randvoorwaarden voor onze klimaatneutrale toekomst.”

Regionale Energiestrategie

Het ene voorstel is de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin geven we aan hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Waar liggen kansen voor windmolenparken en zonneparken. Hoe zien we dat warmtevoorziening verduurzaamd kan worden. De RES-vraag komt uit het Rijk, vanwege het Klimaatakkoord. Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt mee aan de RES voor Noord-Oost Brabant.

Visie Energielandschap

Het andere voorstel gaat over de Visie Energielandschap. Hierin beschrijven we waar we ruimte kunnen bieden aan windturbines en zonnevelden in ‘s-Hertogenbosch. Ook geven we aan welke voorwaarden dat moet voldoen. Deze visie is ingebracht in de Regionale Energiestrategie.

Samen

We vinden het belangrijk in de plannen om ’s-Hertogenbosch en de omgeving samen op te laten trekken. Dat doen we met andere gemeentes, en met inwoners, bedrijven en initiatiefnemers. In de ontwikkeling van de plannen hebben we daar verschillende momenten en manieren voor gehad.

Op het ontwerp van de Visie ontvingen we 455 zienswijzen. Het grootste deel van de bezwaren ging over de keuze voor het gebied voor zonne- en windenergie in de Rosmalense polder. Deze reacties hebben we verwerkt in het huidige voorstel. Zo hebben we de onderbouwing van keuzes aangevuld. En we hebben meer voorwaarden over gezondheid, natuur en woon –en leefklimaat opgenomen. De inhoudelijke keuzes zijn hetzelfde gebleven.

Artikel delen