Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Oog voor kwaliteit blijft, ondanks onzekerheid over de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)!

Dinsdagavond 4 juli is tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer geen onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de WKB. Minister Plasterk behandelt de bezwaren a.s. vrijdag in de ministerraad en komt aansluitend met een brief waarin hij met name het CDA wil tegemoetkomen in de bezwaren. Tijdens het debat heeft de minister al wel aangegeven de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2019 zodat er ruimte is voor implementatie en voorbereiding op het nieuwe stelsel.

6 juli 2017

Nieman Kwaliteitsborging werkt al jaren als private kwaliteitsborger en stelt vast dat het huidige gemeentelijk toezicht onvoldoende zekerheid biedt. Het nieuwe stelsel verandert dit omdat er dan risicogericht getoetst wordt én de kwaliteit aangetoond wordt van dat wat werkelijk is gebouwd. Meer zekerheid dus voor de professionele opdrachtgever en consument met een dossier waaruit ook daadwerkelijk blijkt dat is voldaan aan hetgeen werd beoogd.

Onze ervaring is dat als je de impact van de WKB uitlegt, de innovatie direct start: alle partijen binnen de bouwkolom (producenten, leveranciers, onderaannemers, installateurs en bouwers) die hiermee al enige tijd oefenen beseffen direct dat het tijd is om weer oog te krijgen voor de te behalen kwaliteit. Wij zien een beweging ontstaan die deze verantwoordelijkheid verstevigt: men denkt na over de risicos die men loopt en de beheersing daarvan. We gaan hier gewoon mee verder, omdat dit de broodnodige kwaliteitsimpuls geeft. Want zoals het nu is geregeld, is het zeker geen garantie voor kwaliteit.

Cijfers? Bij ons is 100% van de pilots geslaagd verlopen, in totaal betreft dit 32 pilots in de afgelopen anderhalf jaar. We herkennen ons dan ook niet in de conclusies van de G4 (vier grote gemeenten). Sterker nog: bij ten minste één project waarbij wij als externe kwaliteitsborger zijn betrokken heeft een desbetreffende G4-gemeente zelf een marktpartij ingeschakeld met de opdracht om op regelniveau de stofkam erdoor te halen. Iets dat blijkbaar de gemeente zelf niet kon, maar slechts met inzet van een private partij. Op deze wijze ontstaat een gekleurd beeld van de werkelijke kwaliteit van handhaving van de gemeente en kan met het resultaat van de pilot (die juist is bedoeld om van te leren) bewust een negatief beeld van de WKB worden gewekt.

Wij willen de politiek dan ook oproepen om de WKB wél aan te nemen. Dan is er duidelijkheid en zekerheid dat er professioneel toezicht komt en heeft de markt tot 1 januari 2019 én daarna een duidelijke opgave en kunnen we ons voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid waarmee er weer oog komt voor kwaliteit. En reken maar dat we kritisch zullen zijn op de uitvoerbaarheid.

Artikel delen