Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Onderzoek biogascentrale Bunschoten toont geen gezondheidsrisico's aan

In juli 2019 is er een luchtonderzoek uitgevoerd bij biogascentrale Van de Groep in Bunschoten. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van nadelige effecten voor de volksgezondheid. Wel is gebleken dat er door het bedrijf overtredingen zijn gepleegd.

Provincie Utrecht 27 november 2019

Omwonenden van de biogascentrale Van de Groep in Bunschoten ervaren al geruime tijd stankoverlast. Daarnaast maken de omwonenden zich zorgen over het effect van de stank op de gezondheid. De provincie is daarom in juli 2019 een luchtonderzoek gestart. De definitieve rapportage is eind oktober opgeleverd.

Metingen

Met de luchtmetingen is bepaald wat de hoeveelheid geur is die door het bedrijf wordt uitgestoten via de schoorsteen, of het koolfilter dat de geur moet verwijderen ook daadwerkelijk goed werkt, en welke stoffen (en de hoeveelheid daarvan) worden uitgestoten tijdens het normaal in gebruik zijn van het bedrijf.

Resultaten en effect op de gezondheid

In het rapport staat dat er door het bedrijf meer geur wordt uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook is geconstateerd dat meer naftaleen is uitgestoten dan is toegestaan. De resultaten van het luchtonderzoek zijn onderzocht op het effect voor de volksgezondheid. Om inzicht te krijgen hoeveel naftaleen en geur op leefniveau bij omwonenden terecht kan komen, zijn zogenaamde verspreidingsberekeningen gemaakt. Uit deze berekening, op basis van de gemeten concentraties, blijkt dat de maximale bijdrage op leefniveau nihil is en dus ruim onder de wettelijke luchtkwaliteitseis ligt. Er is daarom geen sprake van een negatief effect op de volksgezondheid.

Intensieve handhaving

Ondanks het feit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn aangetoond, wordt door de provincie wel door middel van intensief handhaven opgetreden tegen de uitstoot van de grotere hoeveelheid geur en naftaleen dan is toegestaan op basis van de verleende vergunningen. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen door het koolstoffilter te vervangen en door ervoor te zorgen dat te vergisten producten niet meer in de openlucht staan maar zijn afgedekt. Hierop wordt intensief gehandhaafd.

Lees hier het rapport emmissiemetingen van de Groep en Zonen B.V.

Artikel delen