Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Onafhankelijk meedenken essentieel bij m.e.r.

In 2012 adviseerde de Commissie bij tweederde van alle MER'en belangrijke verbeteringen aan te brengen. Zij experimenteerde met het adviseren van overheden op meerdere momenten in het besluitvormingsproces, in plaats van alleen het toetsen van milieueffectrapportages als deze gereed zijn. De eerste bevindingen zij positief. Dit is te lezen in het jaarverslag 2012.

Commissie voor de milieueffectrapportage 9 april 2013

In 2012 adviseerde de Commissie bij tweederde van alle MER'en belangrijke verbeteringen aan te brengen. Zij experimenteerde met het adviseren van overheden op meerdere momenten in het besluitvormingsproces, in plaats van alleen het toetsen van milieueffectrapportages als deze gereed zijn. De eerste bevindingen zij positief. Dit is te lezen in het jaarverslag 2012.

Kwaliteit milieueffectrapporten

In 2012 toetste de Commissie 121 MER'en. Voor initiatieven op het gebied van water werden goede MER'en geschreven. Bij veel bestemmingsplannen voor het buitengebied adviseerde de Commissie belangrijke verbeteringen aan te brengen, vooral bij de effectbeschrijving van de landbouw op de natuur. De Commissie organiseerde hierover meerdere informatiebijeenkomsten voor gemeenten en m.e.r.-schrijvers.

Meedenken én toetsen

In 2012 startten zes pilots waarin met een flexibelere inzet van de Commissie beter aangesloten wordt bij het planproces en bij de behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers. Naast toetsen van het MER, vaker meedenken over de benodigde milieu-informatie voor een volgende stap in het keuzeproces. De eerste bevindingen zijn positief. Knelpunten en kansen voor het milieu worden eerder in het proces gesignaleerd en opgepakt.

Meer vrijwillige advisering

De Commissie bracht meer vrijwillig aangevraagde adviezen uit. In 2012 steeg dit aandeel van 40 naar 46 procent van het totaal aantal adviezen.

Internationale advisering

Een nieuwe taak van de Commissie binnen het internationale werkveld is de in-vulling van de Dutch Sustainability Unit (DSU). Op verzoek van Nederlandse ambassades of het ministerie Buitenlandse Zaken levert de DSU milieu- en kli-maatdeskundigheid om hen bij te staan bij de ontwikkeling van strategieën en uitvoering van programma's.

Jaarverslag 2012

Persbericht

Artikel delen