Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

NTA 8800: welke aanpassingen zijn nodig in regelgeving?

Voor de invoering van NTA 8800, voor het bepalen van energielabels, is aanpassing van bestaande regelgeving nodig. Inmiddels is er meer duidelijk welke aanpassingen gedaan moeten worden.

Bouwend Nederland 27 mei 2020

Nieuws & Achtergrond

Aan de hand van de nieuwe energieprestatie-indicator primair fossiel energiegebruik (inijking) en het aanpassen van regelgeving, worden de grenzen bepaald van de energielabelklassen. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Klassenindeling van het energielabel voor woningen en voor utiliteitsgebouwen gaan op basis van de nieuwe indicator.

  • Systematiek voor het vaststellen en afgeven van energielabels voor woonhuizen. Voorheen werd gebruikgemaakt van een vereenvoudigd energielabel.

  • De Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL) komen te vervallen. Hiervoor komt de energieprestatie-indicator in kilowattuur per m2 per jaar in de plaats.

  • Overgangsbepalingen voor bestaande gevallen. Dit gaat met name op voor de Heffingsvermindering Verduurzaming (RVV Verduurzaming) en de Energieprestatievergoeding (EPV) voor huurwoningen.

Op 15 mei 2020 is de internetconsultatie voor de wijzigingen gestart. Na de consultatie en de voorhang volgt er een technische notificatie bij de Europese Commissie. In het geval van het ontwerpbesluit volgt een adviesaanvraag bij de Raad van State. Naar verwachting wordt de aangepaste regelgeving na de zomer definitief gemaakt.

Wat is NTA 8800?

NTA 8800 is de nieuwe methode om de energieprestatie van gebouwen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt het energielabel vastgesteld. Inmiddels is NTA 8800 al officieel als bepalingsmethode aangewezen en zijn de BENG-eisen bekendgemaakt waaraan nieuwbouw moet voldoen. NTA 8800 wordt 1 januari 2021 ingevoerd.

Artikel delen