Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Nieuwe stap voor Aanvullingsspoor grondeigendom Omgevingswet

De internetconsultatie voor de regeling gebruiksvergoeding is gestart. De regeling voor de gebruiksvergoeding wordt toegevoegd aan de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet, die eerder al in consultatie is geweest. Iedereen die dat wil, kan tot 24 juni 2020 reageren op het concept van deze regeling. Het concept is een uitwerking van het amendement van de leden Bisschop en Ronnes dat bij behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet in de Tweede Kamer is aangenomen.

BZK 27 mei 2020

De regeling gebruiksvergoeding voorziet in een vergoeding als een eigenaar zijn grond in gebruik moet geven aan een initiatiefnemer. Er wordt dan een zogenoemde gedoogplicht opgelegd. Dit heeft tot gevolg dat de eigenaar moet toestaan dat een ander gebruikmaakt van zijn grond, bijvoorbeeld voor het leggen van kabels en leidingen in de grond of het plaatsen van een windmolen. De Omgevingswet voorziet (net als de huidige wetgeving) in een schadevergoeding voor gedoogplichten. De gebruiksvergoeding is nieuw en komt daar bovenop.

Planning

De consultatie loopt tot 24 juni 2020. Het is de bedoeling om de regeling voor de gebruiksvergoeding in juli af te ronden en in september vast te stellen en publiceren.

De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het stelsel van de Omgevingswet, waarvan deze regeling een onderdeel wordt, is 1 januari 2022.

Aanvullingsspoor grondeigendom

De regeling voor gebruiksvergoeding maakt onderdeel van het aanvullingsspoor grondeigendom. Dit spoor zorgt ervoor dat regels voor het grondbeleid worden opgenomen in het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. Grondeigendom krijgt daarmee een duidelijkere positie in de besluiten over de fysieke leefomgeving. Door de instrumenten voor grondbeleid op te nemen in het omgevingswetsysteem maken we het omgevingsrecht inzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is stelselverantwoordelijk voor de Omgevingswet en de integratie van grondeigendom daarin.

Documenten

Zie ook

Artikel delen