Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Nieuwe regels voor woningen Amsterdam

Amsterdam gaat de regels voor woningen wijzigen. Dit staat in een voorstel van het college. Een van de wijzigingen is dat eigenaren die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen, de woning moeten registreren en een vergunning moeten hebben. Een andere wijziging is dat alleen woningen groter dan 100 m2 mogen worden verbouwd tot 2 of meer kleinere woningen.

Gemeente Amsterdam 5 juni 2020

Nieuws & Achtergrond

De wijzigingen komen in de nieuwe Huisvestingsverordening en Doelgroepenverordening, die naar verwachting per 1 januari 2021 ingaan. U kunt tot en met 17 juli reageren op de plannen.

Belangrijke wijzigingen zijn:

Toeristische verhuur

Eigenaren die hun volledige woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen, en eigenaren van een bed & breakfast, moeten het adres van de woning registreren. Dit registratienummer moeten zij gebruiken in advertenties. Vanaf 1 juli 2020 moet voor vakantieverhuur, net als voor een B&B, een vergunning worden aangevraagd. Dat blijft ook volgend jaar gelden. We kunnen zo beter controleren of verhuurders geen misbruik maken van de regels.

Verbouwen

Soms wordt 1 woning verbouwd tot 2 of meer kleinere woningen. Zo komen er meer woonruimtes. Maar zo zijn er ook minder woningen voor (grote) gezinnen. Ook heeft dit gevolgen voor de leefbaarheid, omdat meer mensen op hetzelfde oppervlak gaan wonen. Het voorstel is om woningen alleen te verbouwen tot kleinere woningen als zij minimaal 100 m2 groot zijn.

Hogere boetes

We streven naar een goede leefbaarheid in de wijken. Ook moeten zoveel mogelijk woningen beschikbaar blijven voor onze woningzoekenden. Daarom krijgen verhuurders die 2 of meer woningen verhuren en binnen 4 jaar dezelfde overtreding begaan, een hogere boete: 2 keer het bedrag van de eerste boete. Dat gebeurt bijvoorbeeld als zij verhuren zonder vergunning of het maximale aantal nachten voor vakantieverhuur overtreden.

Wooncoöperaties

Amsterdammers kunnen zelf een wooncoöperatie opzetten. Dit kan bij zelfbouw, maar ook huurders van sociale huurwoningen kunnen een wooncoöperatie vormen. Leden kunnen zelf nieuwe bewoners kiezen. Het voorstel is dat voor middeldure woningen de voorrang voor doorstromers die een sociale huurwoning achterlaten, vervalt. De coöperaties hebben zo meer ruimte om zelf huurders te kiezen.

Rolstoelwoningen

Helaas komen er maar weinig rolstoelwoningen vrij. Mensen met een rolstoel die in acute, schrijnende woonomstandigheden verkeren, moeten soms heel lang wachten. Het voorstel is om de volgorde van het toewijzen van rolstoelwoningen te wijzigen en rekening te houden met de soms schrijnende omstandigheden.

Bindingseis

Om woningen eerlijk te verdelen over kwetsbare groepen, zijn er nieuwe voorwaarden voor sociale en medische urgentie. Het college stelt voor om geen urgentie meer te geven aan mensen die van buiten Amsterdam komen én korter dan 4 jaar in Amsterdam wonen.

Middeldure woningen

Amsterdam heeft beleid voor middeldure huurwoningen. De periodes waarin deze huurprijzen middelduur blijven, staan vast. Middelduur is een huurprijs tussen € 737,- en € 1.027,- per maand (prijspeil 2020). Het voorstel is om voor deze woningen de termijn te verlagen van 25 naar 20 jaar. Voor huurders die de woning in het 20e jaar nog huren, blijft de middeldure bovengrens wel 25 jaar gelden.

Verder is het voorstel om voor deze middeldure huurwoningen een jaarlijkse huurverhoging af te spreken van maximaal 1 procentpunt boven de inflatie. De beleggers en ontwikkelaars hebben daarnaast toegezegd om meer middeldure huurwoningen te realiseren.

Particuliere sociale huurwoningen blijven langer in het sociale huursegment. In plaats van 15 jaar, wordt dat 25 jaar. Zie de wijzigingen in de Doelgroepenverordening.

Inspraak

U kunt tot en met 17 juli reageren op de voorstellen. Het college leest alle reacties en beantwoordt deze. Dan volgt een definitief voorstel. De gemeenteraad neemt daarna het definitieve besluit.

Artikel delen