Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Net spannen tussen bouwwerken is bouwen

Door een gemeente is geweigerd handhavend op te treden tegen een gespannen net tussen bouwwerken in een achtertuin. Dit omdat het spannen van een net niet aangemerkt kan worden als een bouwwerk waardoor er geen omgevingsvergunning is vereist. De rechtbank geeft de gemeente gelijk.

12 september 2012

Door een gemeente is geweigerd handhavend op te treden tegen een gespannen net tussen bouwwerken in een achtertuin. Dit omdat het spannen van een net niet aangemerkt kan worden als een bouwwerk waardoor er geen omgevingsvergunning is vereist. De rechtbank geeft de gemeente gelijk.

RvS denkt hier echter anders over: Een net, dat bestaat uit geknoopt zwart nylon en op een hoogte van 2,2 m over de gehele achtertuin van het perceel gespannen middels staaldraden, dient, tezamen met de vijf staaldraden, die met nagels zijn bevestigd aan de achtergevel van de woning en de voorgevel van de schuur op het perceel, te worden beschouwd als een constructie van enige omvang, die bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

Op grond van artikel 2.1 onder a van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist.Dit betekent dat het college zich ten onrechte onbevoegd heeft geacht om handhavend om te treden.

Jammer dat er niet gekeken is of op grond van bijlage II Bor het bouwwerk vergunningvrij is. Uitspraak geeft bovendien geen uitsluitsel of er sprake is van een gebouw en wanneer een bouwdeel gezien moet worden als een dak in de zin van het Bor.

Lees hier de volledige uitspraak

Artikel delen